€49,7 miljoen voor onderhoud aan monumenten

Eind augustus is voor veel monumenteigenaren, en ook voor Van Draeckeburgh, een spannend moment. Dan maakt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namelijk bekend aan welke monumenten instandhoudingssubsidie wordt toegekend.

 

In februari en maart van dit jaar zijn er bijna 1000 aanvragen ingediend. Helaas waren 127 aanvragen niet voldoende onderbouwd of voldeden niet aan de criteria van de regeling. De gehonoreerde aanvragen is ruim €49,7 miljoen toegekend.

 

Ook dit jaar heeft Van Draeckeburgh voor diverse monumenteigenaren de subsidieaanvraag verzorgd. Aan ruim 80 monumenten is bijna €5 miljoen aan subsidie toegekend. Hiermee is voor de komende 6 jaar het onderhoud aan deze monumenten mogelijk gemaakt.

 

De instandhoudingssubsidie is bedoeld om eigenaren van rijksmonumenten tegemoet te komen in de kosten van het onderhoud aan hun pand. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud: werkzaamheden die nodig zijn om het monument in goede staat te kunnen bewaren. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van het bestaande verfsysteem of het herstellen van scheuren in de gevel. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en wordt aangevraagd voor een periode van 6 jaar volgend op het jaar van aanvraag.

 

Voor de onderhoudsperiode 2019-2024 kan subsidie worden aangevraagd per 1 februari 2018. Wij proberen alle onderhoudsplannen voor het einde van dit jaar voor te bereiden. Benieuwd of ook uw rijksmonument in aanmerking komt voor de instandhoudingssubsidie? Van Draeckeburgh adviseert u en begeleidt graag de aanvraag voor u. Neem gerust contact met ons via ons contactformulier of bel (030) 228 92 40.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

08 juni 2017
Monumentenaftrek blijft toch bestaan
18 mei 2017
Subsidie instandhouding waardevol voor behoud cultureel erfgoed
18 mei 2017
Restauratiesubsidie Noord-Holland