Oost-Nederland is een veelzijdige regio waar meerdere universiteiten en internationale topbedrijven zijn gevestigd. Het belangrijkste doel van het programma is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Daarom wordt het MKB direct ondersteund bij de productontwikkeling.

Ondanks de goede uitgangspunten om zich verder te ontwikkelen als innovatieve regio heeft het landsdeel voor de huidige EFRO periode een aantal zaken geformuleerd die voor verbetering vatbaar zijn:

  • Relatief beperkte R&D-uitgaven (zowel publiek als privaat);
  • Relatief lage arbeidsparticipatie en –productiviteit en laan aandeel hoger opgeleiden;
  • Innovatiekracht gering en verspreid over veelheid aan MKB-bedrijven.
  • Er zijn ook kansen waarop EFRO op ingezet zal worden:
  • Benutting (valorisatie) van de volop aanwezige kennis;
  • Aansluiten van MKB op de kennisinfrastructuur.
foto van subsidie: EFRO Oost-Nederland
Subsidie aanvragen?