Vacatures

De fiscale subsidie wordt verstrekt voor energiebesparende investeringen in bedrijfsgebouwen en processen.

Een aantal voorbeelden van subsidiabele investeringen:

• verbeteren van het energielabel
• nieuwe HR+++-beglazing
• vervangen van bestaand glas
• warmtepompinstallatie
• warmte- en koudeopslag
• warmtepomp-airconditioning
• warmteterugwinning uit ventilatielucht
• LED-verlichtingssysteem in bestaande gebouwen
• lichtregelinstallatie

EIA kan ook worden aangevraagd voor het laten uitvoeren van een energieadvies, bestaande uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van bestaande bedrijfsgebouwen of bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit advies moet verstrekt zijn voordat de investeringsverplichting (opdracht) is verstrekt. De investeringen die in aanmerking komen staan op de Energielijst.

 

Wijzigingen ten opzichte van 2017

 • De maximaal te melden investering voor het verbeteren van de energieprestatie van een bestaand gebouw is beperkt. Er is een maximaal bedrag gekoppeld aan de energielabel sprong per vierkante meter BVO van het bestaande gebouw. In 2018 komen alleen gebouwen met een huidig energielabel van D of slechter in aanmerking.
 • De prestatie eisen voor een warmtepomp zijn verhoogd:
  • De COP-eis voor een water/water-warmtepomp is verhoogd naar 5,0;
  • De COP-eis voor een lucht/water-warmtepomp is verhoogd naar 4,3;
  • De COP-eis voor een lucht/lucht-warmtepomp (airconditioning) is verhoogd naar 4,4;
  • Voor de lucht-warmtepompen en airconditioninginstallaties mag maximaal € 1.000 per geïnstalleerde kW thermisch vermogen van de buitenunit worden opgevoerd als energie investering.
 • LED-verlichtingssystemen en verlichtingbesparingssystemen zijn alleen subsidiabel bij bestaande bedrijfsgebouwen.
 • LED-buizen zijn zowel voor nieuwbouw als bestaande gebouwen subsidiabel. Er mag maximaal € 20 per buis als energie-investering worden opgevoerd.
 • De voorwaarden voor warmteterugwinning uit ventilatielucht zijn aangepast.

 

Wat levert het op?

U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Gemiddeld levert de EIA-regeling een netto belastingvoordeel op van ongeveer 13,5%. Natuurlijk resulteren de energiezuinige maatregelen ook in lagere energiekosten.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Van Draeckeburgh heeft ruim 20 jaar ervaring met het aanvragen van de Energie-Investeringsaftrek. Wij zijn in staat om de juiste inschatting te maken voor de te verwachten kosten en de planning en we realiseren een maximaal subsidieresultaat voor uw project. Onze adviseurs dienen de aanvragen op tijd in. Zij zorgen dat uw projectteam de juiste koers blijft varen om het stimuleringsvoordeel daadwerkelijk te benutten. U profiteert daarmee van maximaal voordeel en voorkomt het risico op een afwijzing.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

04 december 2018
Hembrugterrein: 30 hectare herontwikkeling
18 oktober 2018
Nieuwe subsidieregelingen voor sportaccommodaties
01 oktober 2018
Bungehuis wordt Soho House