De subsidie wordt verstrekt voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie voor bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen en energieadvies. De investeringen die in aanmerking komen staan op de Energielijst.

Een aantal voorbeelden van subsidiabele investeringen:

• verbeteren van het energielabel
• nieuwe HR++-beglazing
• warmtepompinstallatie
• warmte- en koudeopslag
• warmtepomp-airconditioning
• warmteterugwinning uit ventilatielucht
• LED-verlichtingssysteem
• lichtregelinstallatie

EIA kan ook worden aangevraagd voor het laten uitvoeren van een energieadvies, bestaande uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van bestaande bedrijfsgebouwen of bedrijfsprocessen te verbeteren.

Wijzigingen in 2017

  • Verruiming door lagere eis energiebesparing De minimaal vereiste energiebesparing voor bedrijfsgebouwen, processen en transportmiddelen is verruimd. Dit betekent dat in 2017 meer investeringen in aanmerking komen voor EIA en er meer ruimte is voor innovatieve projecten met een langere terugverdientijd.
  • Verbetering energielabel Net als in 2016 komt ook een pakket van maatregelen dat zorgt voor een verbeterd energielabel van een gebouw in aanmerking voor EIA. De maatregelen moeten zorgen voor een verbetering van minimaal drie labels of leiden tot een A-label. De energieprestatieverbetering wordt aangetoond door een maatwerkadvies, welke volgens de nieuwe regeling op het moment van aanvragen moet zijn afgerond.
  • LED-verlichting Op verzoek van marktpartijen wordt voor LED-verlichting naast de bestaande norm ook naar een nieuw ontwikkelde norm verwezen (NEN-EN IEC 62722-2-1:2016). Voor LED-armaturen geldt in 2017 een maximum van € 25,- / 1000 lumen dat in aanmerking komt voor EIA. Voor buisarmaturen is de rendementseis voor LED-buizen aangescherpt tot 120 Lumen/Watt en komt een maximaal bedrag van € 20,- per LED-buis in aanmerking.
  • WTW Ventilatie & Debietregeling Naast een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning voor het koelen of verwarmen van bedrijfsgebouwen, komt in 2017 ook de investering in een eventuele extra warmtewisselaar voor luchtontvochtiging in aanmerking voor EIA.
  • Warmtepomptoepassingen Nieuw in de regeling van 2017 is dat de ‘coëfficiënt of performance’ (COP), van een warmtepompsysteem bepaald moet worden op 100% gelijktijdigheid, met het maximaal opgenomen vermogen (in kW van buitenunit, inclusief binnenunits) en het maximaal afgegeven vermogen (in kW thermisch van de buitenunit).
  • Gebruik afvalwarmte De benutting van afvalwarmte wordt in de regeling voor 2017 verder gestimuleerd. De subsidiabele investering is uitgebreid met distributienetten voor afvalwarmte. Hierdoor komt een groter deel van het project voor EIA in aanmerking.
  • Energiezuinige processen De EIA 2017 stimuleert verder het gebruik van energiezuinige maatregelen in processen, waaronder bijvoorbeeld kassen, industrieprocessen en datacentra.

Wat levert het op?

U kunt 55% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Gemiddeld levert deze regeling een netto belastingvoordeel op van 13,75%. Ook resulteren energiezuinige maatregelen in lagere energiekosten.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Van Draeckeburgh heeft jarenlang ervaring met de EIA. Doordat wij in staat zijn om de juiste inschatting te maken voor de te verwachten kosten en planning zijn wij in staat om maximaal subsidieresultaat te halen uit uw project.

foto van subsidie: Energie-Investeringsaftrek (EIA)
Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

04 juli 2017
Percentages EIA verlaagd
23 juni 2017
Stadionweg Rotterdam: duurzame huisvesting voor vijf winkels
23 juni 2017
Subsidie voor duurzame energie verandert per 1 juli