De subsidie wordt verstrekt aan bedrijven voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Hierbij kunt u denken aan de volgende investeringen:

 • duurzaam vastgoed gecertificeerd door BREEAM of GPR
 • duurzaam vastgoed conform de maatlat duurzaam bouwen (EPC 30% lager dan bouwbesluit)
 • laadpunt voor elektrische voer- en vaartuigen
 • grijswatersysteem
 • groen dak
 • duurzaam geproduceerd hout
 • duurzaam geproduceerde producten (bouwmaterialen, interieur en meubilair)

Wijzigingen in 2017

De investeringsaftrek voor duurzame gebouwen door middel van GPR, LEED en BREEAM is afgenomen. De reden voor de afname is de goede opname van de certificeringsmethoden in de markt.

 

Nieuwbouw

 • Nieuwe gebouwen met een BREEAM very good label komen niet meer in aanmerking voor MIA.
 • Nieuwbouw met een BREEAM excellent, GPR 8,0 of Leed Gold komt in aanmerking voor 13,5% MIA.
 • Voor BREEAM nieuwbouw outstanding, GPR 8,5 en Leed Platinum geldt een investeringsaftrek van 27,0%.

 

Renovatie

 • Renovaties met een BREEAM in use very good, GPR 7,0 of Leed Gold komen in aanmerking voor 13,5% MIA.
 • Bij renovaties met een BREEAM in use excellent, GPR 7,5 of Leed Platinum is 27% MIA van toepassing.

 

Voorts zijn voor BREEAM de eisen voor specifieke onderdelen gewijzigd naar 60% op Energie, 45% op Landgebruik en Ecologie en 45% op Materialen. Er zijn in 2017 geen minimale scores vereist voor ENE1.

 

Nieuwe subsidiabele maatregelen

Investeringen die in 2017 ook in aanmerking komen voor MIA zijn:

 

 • waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen (36% MIA + 75% Vamil);
 • duurzame eenlaags bitumen dakbedekking (27% MIA + 75% Vamil);
 • douchesysteem met waterrecycling (27% MIA + 75% Vamil);
 • duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content (alleen 75% Vamil).

Wat levert het op?

Afhankelijk van de verwachtte milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag worden verminderd van de fiscale winst. Daarnaast kan op een willekeurig, zelf te bepalen moment het milieuvriendelijke bedrijfsmiddel worden afgeschreven. 75% van de investering mag al in het jaar van aanschaf worden afgeschreven.

 

Waarom Van Draeckeburgh?

Uw keuze voor Van Draeckeburgh kan zich snel terugverdienen omdat wij veel ervaring hebben met deze regelingen. Wij kennen alle voorwaarden en zijn in staat om uw aanvraag zonder veel inspanning van uw kant succesvol in te dienen en af te wikkelen.

 

foto van subsidie: Milieu Investeringsaftrek (MIA) & Vamil
Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

04 juli 2017
Percentages EIA verlaagd
23 juni 2017
Stadionweg Rotterdam: duurzame huisvesting voor vijf winkels
23 juni 2017
Subsidie voor duurzame energie verandert per 1 juli