Subsidiescan

Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen.

Toegenomen bevolkingsgroei, gestegen rente en flink gestegen bouwkosten zorgen voor een grote woningbouwopgave. Projecten die door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen doordat ze hun businesscase niet meer rond krijgen, kunnen in aanmerking komen voor de Startbouwimpuls (SBI). Deze Startbouwimpuls is bedoeld om de verwachte dip in de bouw op te vangen. Projecten die planologisch ver genoeg zijn om te starten, maar door de veranderende omstandigheden stil komen te liggen, kunnen met deze impuls weer vlot worden getrokken. De SBI kan door gemeenten worden aangevraagd.

 

Groslijst

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een groslijst beschikbaar gesteld. Doel van deze lijst is het maken van een inventarisatie van potentiële projecten voor de SBI, om zo te weten wat er speelt. Het is geen voorwaarden voor indiening voor de SBI om op deze groslijst te staan.

 

Randvoorwaarden

Er zijn een aantal randvoorwaarden geformuleerd waaraan het project moet voldoen. Wanneer het project niet voldoet aan deze voorwaarden, komt het niet in aanmerking. Wanneer slechts een deel van het project voldoet, kun je voor dit gedeelte een aanvraag indienen.

  • Start bouw uiterlijk in 2024/2025
  • Oplevering uiterlijk 36 maanden na start bouw (2027/2028). (Start bouw = eerste paal)
  • Permanente woningbouw
  • Aandeel betaalbare woningen minimaal 50% (sociale huur, middeldure huur (tot € 1023,-) en betaalbare koop (tot € 355.000,-)
  • Juridische zekerheid voor moment start bouw. (bijvoorbeeld een onherroepelijk bestemmingsplan, overeenkomst met ontwikkelaar gesloten)
  • Betrokken ontwikkelaar/woningcorporatie onderschrijft de aanvraag

 

Er is geen minimum aantal woningen waaraan moet worden voldaan. De aanvraag moet worden ingediend door de gemeente, in samenspraak met marktpartijen en corporaties.

 

Budget en planning

Voor de Startbouwimpuls is €300 miljoen beschikbaar gesteld. Alle binnengekomen projecten worden gerankt, en op basis van deze ranking wordt subsidie toegekend. Er is dus geen sprake van ‘first come, first serve’.

 

De deadline voor indiening is 13 oktober 2023.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht