Subsidiescan

De fiscale subsidie wordt verstrekt voor energiebesparende investeringen in bedrijfsgebouwen en processen.

Een aantal voorbeelden van subsidiabele investeringen:

• Verbeteren van het energielabel
• Isolatieglas
• Verbetering van de isolatiewaarde in bestaande bedrijfsgebouwen
• Warmtepompen
• Warmte- en koudeopslag
• Warmteterugwinning uit ventilatielucht

EIA kan ook worden aangevraagd voor het laten uitvoeren van een energieadvies of EPA maatwerkadvies. Dit advies moet verstrekt zijn voordat de investeringsverplichting (opdracht) is verstrekt. De investeringen die in aanmerking komen staan op de Energielijst.

 

Belangrijkste wijzigingen in 2024

De overheid verhoogd het budget met €10 miljoen waarmee er in 2024 €259 miljoen beschikbaar is.

  • Het EIA-tarief is verlaagd van 45,5% naar 40% om het budget op de lange termijn te handhaven. Op deze manier kunnen meer ondernemers gebruik maken van de EIA.
  • In 2024 moeten energie investeringen gebaseerd op maatwerkadvies (energielabel sprongen) conform de NTA8800 worden berekend, met minimaal energielabel A als vereiste.
  • Er zijn dit jaar meer meldingsopties voor energieopslagsystemen.
  • Het blijft in 2024 mogelijk om een investeringsaftrek te krijgen voor zonnepanelen voor kleinverbruikers.
  •  Luchtbehandelingskasten in nieuwbouw zijn alleen subsidiabel met een Eurovent A+ certificaat.
  • Er worden specifieke eisen gesteld aan warmtenetten en lucht-lucht warmtepompen in verschillende scenario’s.
  • Luchtdichte kanalen zijn niet langer subsidiabel.

Wat levert het op?

U kunt 40% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Dit levert een netto belastingvoordeel op van ruim 10%. Natuurlijk resulteren de energiezuinige maatregelen ook in lagere energiekosten.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Van Draeckeburgh heeft ruim 20 jaar ervaring met het aanvragen van de Energie-Investeringsaftrek. Wij zijn in staat om een juiste inschatting te maken van het te verwachten voordeel. Onze adviseurs dienen de aanvragen op tijd in. Wij zorgen dat uw projectteam de juiste koers blijft varen om het subsidievoordeel daadwerkelijk te benutten terwijl u profiteert van een maximaal voordeel.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht