Subsidiescan

Subsidie voor duurzame gebouwen en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

DE REGELING

De subsidieregeling die het hele jaar open is, draagt bij aan een duurzame toekomst van Nederland. Ze stimuleert de marktintroductie en -verbreding van duurzaam gecertificeerde gebouwen en milieuvriendelijke maatregelen waaronder:

 

 • Duurzaam vastgoed gecertificeerd door een BREEAM- of GPR-certificaat (beoordeling- en certificeringsystemen voor duurzaamheidsprestatie)
 • Circulaire utiliteitsgebouwen
 • Circulaire woningen
 • Milieuvriendelijke toepassingen zoals circulair beton

 

Uiteraard zijn er meer milieuvriendelijke investeringen subsidiabel. Neem contact op met een van onze subsidieconsultants om te onderzoeken of uw investering óók in aanmerking komt voor de MIA.

 

VERANDERINGEN T.O.V. 2023

 • In 2024 is er €192 miljoen beschikbaar voor de MIA.
 • De maximaal te behalen milieu investeringsaftrek voor GPR 8,0 nieuwbouw, GPR 7,0 renovatie, BREEAM In-Use Very Good en BREEAM nieuwbouw Excellent gecertificeerde gebouwen is verlaagd van 36% naar 27%.
 • Specifiek voor industriegebouwen groter dan 5.000 m2 geldt dat het forfaitaire investeringsbedrag is verlaagd van €600 naar €400 euro per m2 BVO. Daarnaast mag er voor maximaal 30.000 m2 aan gebouwoppervlakte worden opgevoerd.
 • BREEAM nieuwbouw Casco komt niet meer in aanmerking voor MIA-certificering.
 • Pas je een vegetatiedak, een retentiedak of gevelbegroeiingsysteem toe? Dan kun je je potentieel voordeel meer dan verdubbelen.
 • GPR- en circulair gecertificeerde gebouwen hebben nu aanvullende energie-eisen, vooral gericht op het verminderen van primair fossiel energiegebruik. Bij nieuwbouw moet het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) ten minste 10% lager zijn dan vereist in Bouwbesluit 2012.
 • Voor een renovatieproject moet het energieverbruik ten minste 20% lager zijn dan voor de ingreep het geval was.
 • Circulair bouwen vereist nu 50% demontabele producten, zonder dat deze herbruikbaar moeten zijn.

 

DE VOORDELEN

Afhankelijk van de verwachte milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel kunt u 27%, 36% of 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit kan resulteren in een netto belastingvoordeel tot ruim 11% op de investeringskosten.

 

DE VOORWAARDEN

Elke investering kent zijn eigen voorwaarden en dus gelden voor ieder project specifieke voorschriften. Enkele belangrijke voorwaarden zijn:

 

 • De aanvraag moet binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden gedaan;
 • De onderneming dient inkomsten- of winstbelasting te betalen in Nederland;
 • De aanvrager blijft 5 jaar eigenaar van het vastgoed of bedrijfsmiddel.

 

MIA CIRCULAIRE GEBOUWEN

Voor circulaire gebouwen geldt onder meer een vereiste van een materialenpaspoort, verlaagde MPG berekening en publicatierapportages van de ontwerp- en opleverfase. Ook moet het project een wezenlijke bijdrage leveren aan de circulaire bouwketen. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor MIA Circulair? Klik hier

MIA MET BREEAM OF GPR CERTIFICERING

Wanneer u een duurzaam gecertificeerd gebouw realiseert kan de MIA regeling resulteren in een substantieel subsidievoordeel. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor MIA met duurzaamheidscertificering? Klik hier.

 

WAAROM VAN DRAECKEBURGH?

Uw keuze voor Van Draeckeburgh kan zich snel terugverdienen omdat wij aantoonbaar veel ervaring hebben met de stimuleringsregelingen voor duurzame gebouwen. Wij kennen alle voorwaarden en zijn in staat om uw aanvraag zonder veel inspanning van uw kant succesvol in te dienen en af te wikkelen. Onze adviseurs werken nauw samen met subsidieverstrekkers, bouwpartijen, certificeringsinstellingen en banken. Dit netwerk is noodzakelijk om op de juiste manier uw aanvragen in te dienen en maximaal te profiteren. Daarnaast zorgen we dat iedereen in het bouwteam op alle onderdelen aan de voorwaarden van de subsidietoekenning voldoet.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht