Vacatures

Internationale springplank voor energie-innovaties

Met de DEI-regeling wil de rijksoverheid een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. Een project dat in aanmerking komt voor subsidie moet de Nederlandse economie versterken wat betreft omzet, werkgelegenheid en exportpotentieel.

De DEI wordt in 2019 aanzienlijk gewijzigd, zodat de regeling beter aansluit op de klimaatdoelen. Het accent komt meer te liggen op CO2-reductie. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt onderstaande informatie aangepast.

 

Belangrijkste voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat uw project vernieuwend is ten opzichte van de internationale stand van de techniek en dat het de kennispositie van Nederland versterkt. Daarnaast moeten de minimale kosten van het maatschappelijke relevante project minimaal € 500.000 bedragen. De subsidie bedraagt minimaal € 125.000 en maximaal € 4.000.000. Per project bedraagt het subsidiepercentage 25 tot 65%.

 

DEI in 2018

De DEI kent jaarlijks twee rondes. De eerste is gesloten, de tweede tender opent op 2 juli en sluit 23 oktober 2018. Een specialist van Van Draeckeburgh kan voor u bekijken of uw energieproject voldoet aan de criteria van de regeling. De specialist zal uw project ook altijd toetsen aan andere regelingen, om te zorgen dat u maximaal subsidieresultaat behaalt.

 

Subsidievoordeel

Subsidiabele kosten zijn de meerkosten van de energie-innovatie ten opzichte van de toepassing van conventionele oplossingen.

 

De subsidie is afhankelijk van het type project en bedraagt minimaal €125.000 en maximaal €6.000.000:

  • voor projecten die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen bedraagt de subsidie 30-45%;
  • voor energie-efficiënte maatregelen bedraagt de subsidie 30%;
  • voor experimentele ontwikkeling bedraagt de subsidie 25%;
  • voor industrieel onderzoek bedraagt de subsidie 50%

 

Voor kleine ondernemingen wordt de subsidie met 20% verhoogd, voor middelgrote ondernemingen geldt een opslag van 10%.

foto van subsidie: Regeling Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI)

Selectiecriteria

Selectie is op volgorde van rangschikking. Aan een project wordt een hoger aantal punten toegekend op basis van:

  • de mogelijke bijdrage aan de Nederlandse economie (50%);
  • de mate van bijdrage aan verduurzaming van de energiehuishouding en maatschappelijk relevantie (15%);
  • de mate van vernieuwing ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt (15%);
  • de kwaliteit van het project, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid en de deelnemende partijen (20%).
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

06 februari 2019
Ingrijpende wijzigingen DEI in 2019
27 november 2018
Versterking innovatie Zuid-Nederland
19 juli 2018
Vergeet de Interreg mogelijkheden niet