Internationale springplank voor energie-innovaties

Met de DEI-regeling wil de rijksoverheid een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. Een project dat in aanmerking komt voor subsidie moet de Nederlandse economie versterken wat betreft omzet, werkgelegenheid en exportpotentieel.

Belangrijkste voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat uw project vernieuwend is ten opzichte van de internationale stand van de techniek en dat het de kennispositie van Nederland versterkt. Daarnaast moeten de minimale kosten van het maatschappelijke relevante project minimaal € 500.000 bedragen. De subsidie bedraagt minimaal € 125.000 en maximaal € 4.000.000. Per project bedraagt het subsidiepercentage 25 tot 65%.

 

DEI in 2017

In 2017 zijn er twee rondes. De eerste ronde vond plaats in april en is inmiddels gesloten. De tweede ronde is open vanaf 1 juli en sluit op 24 oktober 2017. Een specialist van Van Draeckeburgh kan voor u bekijken of uw energieproject voldoet aan de criteria van de regeling. De specialist zal uw project ook altijd toetsen aan andere regelingen, om te zorgen dat u maximaal subsidieresultaat behaalt.

foto van subsidie: Regeling Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI)
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

18 oktober 2017
Regeerakkoord 2017: de plannen voor de gebouwde omgeving
04 juli 2017
Percentages EIA verlaagd
22 september 2016
Extra budget voor research en development