Subsidiescan

Actuele subsidiekansen in de woningbouw

Ontdek de veelzijdige subsidiekansen in de woningbouw die variëren van energiebesparing tot circulaire bouwprojecten. Dit artikel belicht de meest veelbelovende regelingen voor projectontwikkelaars, verhuurders en VvE’s om woningen toekomstbestendig te maken. Profiteer van beschikbare subsidies tot ver in 2027 en maak uw bouwprojecten duurzamer en voordeliger.

 

Subsidie voor het verduurzamen van huurwoningen – SVOH

De SVOH subsidie maakt het mogelijk om steun te krijgen voor isolatiemaatregelen, onderhoud wat bijdraagt aan energiebesparing en energieadvies voor huurwoningen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, is het noodzakelijk om per huurwoning minimaal één energiebesparende maatregel te implementeren. Het is belangrijk te onthouden dat bij toepassing van slechts één maatregel het subsidiebedrag halveert. Daarnaast is het mogelijk om tot €6.000 per woning en tot een limiet van €400.000 per verhuurder aan te vragen. Energieadvies valt ook onder de subsidiabele kosten.

 

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2025, waarbij nog voldoende budget beschikbaar is.

 

Meer lezen.

 

Fiscale subsidie voor circulaire woningen – MIA circulair

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) biedt een fiscale stimulans voor investeringen in circulaire bedrijfsgebouwen en huurwoningen. Deze regeling maakt het mogelijk om een aftrekpost op de vennootschaps- of inkomstenbelasting te claimen. Circulair bouwen, waarbij gedacht kan worden aan technieken zoals losmaakbaar bouwen (bijv. modulair), houtbouw, of het hergebruiken van materialen uit afgeschaalde gebouwen voor nieuwe constructies, wordt hierdoor aantrekkelijker.

 

Meer lezen.

 

Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen – SZGW

De Stimuleringsregeling voor Zorggeschikte Woningen (SZGW) ondersteunt woningcorporaties en zorgaanbieders bij het bouwen en transformeren van woningen tot zorggeschikte wooncomplexen voor sociale huur. Deze subsidie dekt drie verschillende types van zorggeschikte woonvormen, waarbij steeds een deel van de woningen bestemd is voor mensen met een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie.

 

Voor de jaren 2023 en 2024 is er een totaalbudget van € 75 miljoen beschikbaar. Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend tot en met donderdag 31 oktober 2024.

 

Meer lezen.

 

Subsidie voor warmtepompen – ISDE

De ISDE-regeling is gericht op het vervangen van gas en elektriciteit door duurzame alternatieven in zowel utiliteitsgebouwen als woningen. Deze subsidie omvat vier specifieke categorieën, waarvoor aan bepaalde criteria moet worden voldaan. We kunnen geplande investeringen vooraf grondig toetsen aan de hand van de regelgeving om zekerheid te bieden dat deze voldoen. Warmtepompen, die veel gebruikt worden voor zowel verwarming als koeling, vormen de meest populaire technologie binnen deze subsidie.

 

Meer lezen.

 

Subsidie voor loskoppelen van het gasnet – SAH

De Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) biedt verhuurders de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het loskoppelen van huurwoningen van het gasnet. Deze regeling heeft als doel om 100.000 bestaande huurwoningen volledig aardgasvrij te maken. Subsidies worden toegekend aan woningen zowel onder als boven de huurliberalisatiegrens, met een maximum van €5.000 per volledig losgekoppelde huurwoning.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2024, op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

 

Meer lezen.

 

Subsidie voor verduurzaming voor VvE’s – SVVE

De Subsidieregeling Verduurzaming VvE’s (SVVE) richt zich op het stimuleren van duurzaamheidsprojecten binnen VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Deze regeling maakt het mogelijk voor deze groepen om op grotere schaal hun woningen te verduurzamen door middel van subsidies voor energieadvies, isolatie, en andere energiebesparende initiatieven zoals warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op warmtenetten. De hoogte van de subsidie varieert afhankelijk van de gekozen maatregelen.

 

Aanvragen voor de SVVE kunnen ingediend worden tot 31 december 2027, waardoor er ruime tijd is om projecten te plannen en te realiseren.

 

Meer lezen.

 

Subsidiescan

Interesse in de subsidiemogelijkheden voor jouw project? Neem gerust contact met ons op of start direct door onze subsidiescan in te vullen. Je ontvangt onmiddellijk een overzicht van relevante regelingen. Op basis van je ingevulde gegevens gaan wij aan de slag om je binnen 5 werkdagen van advies op maat te voorzien. Ontdek snel welke subsidies het beste aansluiten bij jouw initiatieven!

MET MIJN KENNIS KAN IK SUBSIDIETRAJECTEN SAMEN MET ONZE OPDRACHTGEVERS SUCCESVOL DOORLOPEN MET OOG VOOR SERVICE EN KWALITEIT.

Contactpersoon Vdsf
Claudia
Subsidie aanvragen?