Subsidiescan

Actuele subsidiekansen januari 2023

De kop van 2023 is er alweer af. Wij willen je bij deze nog een gezond, gelukkig en duurzaam nieuwjaar wensen. In januari wordt het altijd duidelijk wat de belangrijkste wijzigingen voor de subsidieregelingen binnen de gebouwde omgeving zijn. Wij zorgen dat we up to date zijn om jou optimaal te kunnen helpen.

 

Lees met ons mee over de belangrijkste veranderingen dit jaar en neem vooral contact met ons op wanneer je vragen hebt. Wij staan voor je klaar! Laten we ook in 2023 samen verder bouwen aan een duurzame en circulaire toekomst.

Energie Investeringsaftrek – EIA

De EIA regeling is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Voor 2023 is hier een budget van € 249 miljoen voor beschikbaar gesteld. Dit is een stijging van €100 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Wel is het zo dat door de gestegen energiekosten investeringen in energiebesparende voorzieningen zich sneller terug verdienen. Dit betekent dat er een aantal bedrijfsmiddelen niet meer subsidiabel zijn. Net zoals bijvoorbeeld LED verlichting. Dit is gangbaar geworden en daarom niet meer subsidiabel. Lees meer.

 

Milieu Investeringsaftrek – MIA

De MIA is een fiscale regeling die ondernemers stimuleert om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en in het realiseren van duurzame bouw. Het budget voor MIA is dit jaar verhoogd. Er is €217 miljoen beschikbaar in 2023. In hoofdlijnen is er veel gelijk gebleven voor deze regeling. Wel zijn de voorwaarden voor de vereiste voorzieningen op de daken van industriegebouwen aangepast en een stuk duidelijker geworden. Voor circulair bouwen zijn er nieuwe materialen toegevoegd, waaronder circulaire binnendeuren, wand-of vloerpanelen en wandsystemen. Lees meer.

 

Investeringssubsidie Duurzame Energie – ISDE

Voor de zakelijke markt kun je met de ISDE subsidieregeling een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf van duurzame installaties. Dit kan bijvoorbeeld voor de aanschaf van zonneboilers en (hybride) warmtepompen. Dit jaar is hier €350 miljoen voor beschikbaar gesteld. Tot 31 december 2023 kan er ook subsidie worden verkregen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Hiervoor is €30 miljoen beschikbaar. Lees meer.

 

Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars – SVVE

Deze regeling met nieuwe naam (voorheen SEEH) is voor Verenigingen van Eigenaars (VvE). Zij kunnen subsidie aanvragen voor diverse verduurzamingmaatregelen, zoals isolatie of andere energiebesparende maatregelen; een warmtepomp, zonneboiler of centrale aansluiting op een warmtenet. Aanvragen is mogelijk vanaf 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027. Let op er wel op dat deze subsidie aangevraagd wordt voordat de maatregelen worden uitgevoerd. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt. Lees meer.

 

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen – SAH

De overheid streeft naar aardgasvrije gebouwen om zo minder CO2 uit te stoten. Dit is een belangrijke stap om haar klimaatdoelen te bereiken. De regeling is bedoeld voor investeringen die nodig zijn om bestaande huurwoningen los te koppelen van het aardgasnet. Tot en met 31 december 2023 is er door de overheid 200 miljoen euro beschikbaar gesteld met als doelstelling 100.000 bestaande huurwoningen aardgasvrij te maken. Lees meer.

 

Online Subsidiescan

Subsidie is bedoeld om te benutten, het is zonde om kansen te laten liggen. Op onze website kun je onze subsidiescan doen die op basis van enkele vragen inzicht geeft in het mogelijke subsidievoordeel voor jouw project. Een beller is sneller! Wij zijn telefonisch bereikbaar via (030) 228 9240. Doe de subsidiescan hier!

Subsidie aanvragen?