Subsidiescan

Engie realiseerde een biomassa-energiecentrale met een regionale kringloop. Voor deze duidelijke bijdrage aan een duurzamer Nederland werd subsidie ontvangen in het kader van het Unieke Kansen Programma.

Organisch materiaal uit de regio wordt omgezet in energie en deze energie wordt vervolgens weer regionaal benut.

Biomassa-energiecentrale van Attero

Duurzame stoomproductie bespaart Peka-Kroef jaarlijks ruim 6,2 miljoen kubieke meter aardgas. Dit is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen afvalverwerkingsbedrijf Attero en technisch dienstverlener Engie, voorheen Cofely.

Peka-Kroef is foodproducent en verbruikte grote hoeveelheden aardgas voor de productie van stoom. Om tot een duurzaam alternatief te komen, werd een biomassa-energiecentrale ontwikkeld door afvalverwerker Attero. In dit project heeft Vyncke de ketelinstallatie geleverd en de bouw van de centrale uitgevoerd. Cofely was verantwoordelijk voor alle gebouwgebonden installaties. Dit ambitieuze project heeft geleid tot een maximaal energieproductierendement. De installatie heeft een energetisch rendement voor duurzaam opgewekte stoom van 91,2%.

De biomassa-energiecentrale in Odiliapeel zorgt voor een regionale kringloop: organisch materiaal uit de regio wordt omgezet in energie en deze energie wordt vervolgens weer regionaal benut. Het succes van het project biedt kansen voor toekomstige projecten: deze centrale is toegespitst op één afnemer met een continue vraag, maar de toepassing kan ook worden ontworpen voor meerdere afnemers of voor situaties met wisselende afname.

De centrale levert een duidelijke bijdrage aan de doelstellingen voor verduurzaming van de energiehuishouding in Nederland. Daarom is subsidie toegewezen in het kader van het Unieke Kansen Programma voor innovatieve investeringsprojecten. Rob Remmers van Engie geeft aan hoe belangrijk dit was. “Door volhardendheid en goede samenwerking hebben we een subsidie voor het bijzondere project verkregen”. Ook Rob Mulder van Attero benadrukt het belang van samenwerking met een subsidiespecialist: “Een subsidietoekenning stelt hoge eisen aan de projectverantwoording, het helpt enorm als er een specialist meedenkt die precies weet hoe dit werkt.”

“Een subsidietoekenning stelt hoge eisen aan de projectverantwoording, het helpt enorm als er een specialist meedenkt die precies weet hoe dit werkt.”

Opdrachtgever: Rob Mulder - Attero
Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?

laatste nieuws

08 juli 2024
Nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM)
01 juli 2024
Duurzaam en Saamhorig: Het Project STEK in Rosmalen
27 juni 2024
Financieringsstelsel Monumentenzorg onder de loep