Subsidiescan

Het Olympisch Stadion is ontworpen voor de Olympische zomerspelen van 1928. De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het onderhouden van het stadion, hiervoor is succesvol subsidie aangevraagd.

De toegekende subsidie helpt de goede kwaliteit van zowel het Stadion als de monumentale marathontoren te behouden.

Het Olympisch Stadion: een icoon van de sport

Het Olympisch Stadion is in 1927 in opdracht van het toenmalige nationale Olympisch Comité gebouwd voor de Olympische zomerspelen van 1928. Sinds de heropening in 2000 zetten verschillende partijen zich in om het Olympisch Stadion te blijven ontwikkelen als inspirerend icoon van de sport. De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het onderhouden van het stadion. Van Draeckeburgh, marktleider op het gebied van subsidieadvies voor monumenten, heeft het Olympisch Stadion begeleid in de subsidieaanvraag voor onderhoud.

Olympisch Stadion:

“Van Draeckeburgh heeft ons goed geadviseerd m.b.t. de keuzes die we moesten maken om de slagingskans voor subsidie te vergroten. Door vooraf aan te geven wat wel kans van slagen heeft, en wat niet. Het loont om een deskundige adviseur bij dit traject te betrekken. Vorig jaar hebben we subsidie aangevraagd voor alleen de lichtmasten, deze is destijds niet toegekend. Samen met Van Draeckeburgh hebben we gekeken hoe we de aanvraag voor het onderhoud van het totale Stadion konden optimaliseren. Met een succesvol resultaat. De toegekende subsidie helpt de goede kwaliteit van zowel het Stadion als de monumentale marathontoren te behouden. Onze missie is geslaagd!”

foto van klantencase: Olympisch Stadion

“Hun deskundig advies heeft ons goed op weg geholpen een forse subsidie te realiseren”

Opdrachtgever: VvE Olympisch Stadion
Contactpersoon Vdsf
Denise
Subsidie aanvragen?

laatste nieuws

08 juli 2024
Nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM)
01 juli 2024
Duurzaam en Saamhorig: Het Project STEK in Rosmalen
27 juni 2024
Financieringsstelsel Monumentenzorg onder de loep