Subsidiescan

De Universiteit van Amsterdam beschikt over veel (monumentale) panden, verspreid over Amsterdam. Er is succesvol subsidie aangevraagd voor schilderwerkzaamheden, onderhoud aan kozijnen en herstel van daken.

Het ontzorgen door de projectmanagers van Van Draeckeburgh is een belangrijke factor.

Behoud van monumentale panden van de UvA

De Universiteit van Amsterdam (Uva) heeft een lange geschiedenis. De Uva beschikt dan ook over veel (monumentale) panden, die verspreid liggen door heel Amsterdam en allen een verschillende functie hebben. Om de monumentale panden in goede staat te houden, is regelmatig onderhoud nodig zoals schilderwerkzaamheden, onderhoud aan kozijnen en het herstel van daken. Voor dergelijke onderhoudswerkzaamheden kan subsidie worden aangevraagd. Van Draeckeburgh heeft reeds het subsidietraject voor verschillende monumentale panden van de UvA verzorgd.

Sander Verbeek, UvA:

“Voor de samenwerking met Van Draeckeburgh hadden we de instandhoudingssubsidie nog niet in ons vizier. Nu werken we al geruime tijd met tevredenheid samen. Het ontzorgen door de projectmanagers van Van Draeckeburgh is hierin een belangrijke factor. Vooraf wordt duidelijk aangegeven waar de UvA aan moet voldoen. Wij leveren de documenten aan en vervolgens stelt Van Draeckeburgh de benodigde documenten zo op dat het voldoet aan de richtlijnen.

Naast kennis van de richtlijnen, heeft Van Draeckeburgh de juiste contacten en weten ze de juiste ingangen. Hierdoor heeft Van Draeckeburgh voor een aantal van onze monumentale panden al met succes subsidie gerealiseerd.”

foto van klantencase: UvA

“ Van Draeckeburgh kent de richtlijnen, beschikt over de juiste contacten én neemt al het subsidiewerk uit handen.“

Opdrachtgever: Sander Verbeek - UvA
Contactpersoon Vdsf
Subsidie aanvragen?

laatste nieuws

08 juli 2024
Nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM)
01 juli 2024
Duurzaam en Saamhorig: Het Project STEK in Rosmalen
27 juni 2024
Financieringsstelsel Monumentenzorg onder de loep