Subsidiescan

EIA/MIA uitgelicht – deel 1: Warmte(netten)

Als subsidieadviseur voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving, hebben we veel ervaring met subsidieaanvragen binnen de Energie– of Milieu Investeringsaftrek. Omdat deze regelingen ieder jaar opnieuw geformuleerd worden, willen we graag met deze serie aandacht besteden aan codes die nieuw zijn binnen deze regelingen of die wat ons betreft weleens uitgelicht mogen worden.

 

De komende maanden zullen we in onze communicatie aandacht besteden aan zes verschillende categorieën van codes voor bedrijfsmiddelen binnen de EIA en MIA.

 

De zes categorieën die we onderscheiden zijn:

 

  • Warmte(netten)
  • Energie
  • Recyclebare producten
  • Vegetatie
  • Water
  • Interieur/afbouw

 

In het kader van de energietransitie hebben we ervoor gekozen om te starten met de categorieën warmtenetten en energie. We proberen om kort uit te leggen voor welke toepassingen deze codes interessant kunnen zijn.

 

WARMTE(NETTEN)

Er zijn drie EIA bedrijfsmiddelencodes interessant voor de toepassing van warmte(netten).

– Warmtenet

– Intelligent lokaal warmtenetwerk

– Opslag van duurzaam geproduceerde warmte

 

Bij een warmtenet gaat het om het uitkoppelen bij de bron en transporteren van warmte voor het verwarmen van gebouwen en/of processen. Minimaal 70% van de energie inhoud uit warmtekrachtkoppeling door biomassa of groen gas, afvalverbrandingsinstallaties, hernieuwbare energiebronnen, restwarmte uit processen, power to heat.

De aansluiting op het verwarmingsnet en het verwarmingsnet zelf komen niet in aanmerking. Dit is dan ook met name interessant voor een netbeheerder of energieleverancier.

 

Bij het faciliteren van een intelligent lokaal warmtenetwerk gaat het om een distributiesysteem met daarin de afstemming op elkaar van vraag en aanbod van diverse gebruikers en producenten.

De subsidiabele onderdelen betreffen een meet- en regelsysteem in combinatie met software voor de real-time koppeling tussen producenten en gebruikers binnen het energienetwerk. Er dienen meerdere gebruikers en producenten gekoppeld te zijn.

 

Bij de opslag van duurzaam geproduceerde warmte gaat het om het langdurig opslaan van warmte met een temperatuur van ten minste 40o C die geproduceerd is uit hernieuwbare of duurzame bronnen.  De subsidiabele onderdelen betreffen: een geïsoleerd buffervat met een opslagcapaciteit van ten minste 1.000 m3, optimalisatiesoftware, een warmtewisselaar en een regelsysteem.

 

 

Bent u bezig met de ontwikkeling van een of meer van deze systemen? Neemt u dan vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contactpersoon Vdsf
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht