Subsidiescan

Financieringsstelsel Monumentenzorg onder de loep

Op 21 juni 2024 heeft staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over een onderzoek naar het financieringsstelsel voor monumentenzorg. De belangrijkste conclusie is dat het stelsel over het algemeen goed werkt, maar dat verbeteringen nodig zijn, vooral voor grote en groene monumenten.

 

Het Financieringsstelsel Uitgelegd

Het financieringsstelsel voor monumentenzorg is gebaseerd op het principe ‘lenen waar het kan, subsidie waar het moet’. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen voor restauratie en verduurzaming laagrentende leningen aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en diverse subsidies ontvangen.

 

Subsidies voor Woonhuizen en Niet-Woonhuizen

  • Woonhuis-rijksmonumenten: Jaarlijks € 52,5 miljoen beschikbaar, maximaal 38% subsidie.
  • Niet-woonhuisrijksmonumenten: Via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) jaarlijks € 92 miljoen tot en met 2025, daarna € 85 miljoen per jaar, subsidiepercentages variëren van 40% tot 60%.
  • Provinciale subsidies: Circa € 45 miljoen per jaar beschikbaar.

 

Uitdagingen en Aanbevelingen

De vraag naar subsidies overstijgt vaak het beschikbare budget, wat leidt tot afwijzingen van aanvragen. Voor niet-woonhuis rijksmonumenten is extra financiering nodig om de restauratieachterstand te verkleinen. Er is behoefte aan meer langjarige financiering en zekerheid voor grote projecten.

 

Kortetermijnmaatregelen

  • Extra Budget voor SIM: Structurele toevoeging van € 2,2 miljoen per jaar aan de SIM.
  • Vereenvoudiging Subsidievoorwaarden: Kosteloos onderhoud voor archeologische rijksmonumenten door externe partijen.
  • Verbeteringen Subsidieregelingen: Meer duidelijkheid over subsidiabele kosten en verruiming van uitstelmogelijkheden.

 

Van Draeckeburgh

Wij helpen kunnen je helpen bij het vinden en aanvragen van de juiste subsidies voor jouw monument. Neem gerust contact met ons op of vul alvast de subsidiescan in.

Subsidie aanvragen?