Subsidiescan

Heropening Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een consultatie gestart met betrekking tot een geplande wijziging van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). De BZK wil de derde tranche van deze regeling openstellen van 14 oktober 2024 tot en met 19 september 2025, met een subsidieplafond van € 23 miljoen.

 

Wat houdt de SOO-regeling in?

De SOO-regeling biedt initiatiefnemers van geclusterde woonvormen voor ouderen een financiële vergoeding voor de bouwkosten van een ontmoetingsruimte. Dit is essentieel voor het bevorderen van sociale interactie en gemeenschapsvorming onder ouderen, wat hun algehele welzijn ten goede komt.

 

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen

De geplande wijzigingen omvatten naast enkele technische aanpassingen ook twee belangrijke inhoudelijke veranderingen:

 

  1. Bevoorschottingssystematiek

Huidige situatie: Initiatiefnemers ontvangen momenteel 90% van de subsidie bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning, en de resterende 10% na de realisatie van de bouw.

Voorgestelde wijziging: Het voorschot van 90% wordt een jaar na beschikking uitgekeerd. Dit moet zorgen voor meer budgetstabiliteit en minder onzekerheid tijdens de lange periode tot uitbetaling.

 

  1. Indexatie van de maximale huurprijs:

Huidige situatie: Er is geen indexatie van de maximale huurprijs, wat problemen veroorzaakt door inflatie en stijgende kosten.

Voorgestelde wijziging: De maximale huurprijs wordt geïndexeerd volgens de liberalisatiegrens (voor 2024: €1164,41). Dit zorgt voor een consistente definitie van geclusterde woonvormen voor zowel huur- als koopwoningen.

 

Reageren op de consultatie

Belanghebbenden kunnen tot 9 juli 2024 reageren op de voorgestelde wijzigingen. Dit biedt een kans om feedback te geven en invloed uit te oefenen op de definitieve vormgeving van de regeling.

 

Voor meer informatie en om deel te nemen aan de consultatie, kunt u de website van het ministerie van BZK bezoeken.

Subsidie aanvragen?