Subsidiescan

Nieuw: Subsidieregeling groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen (GGKU)


De provincie Utrecht opent een nieuwe subsidieregeling gericht op het bevorderen van klimaatadaptatie, biodiversiteit en het welzijn van de gemeenschap. Op deze manier zet Utrecht weer een significante stap richting klimaatbestendigheid en ecologisch welzijn.

 

Deze nieuwe regeling, in kort de GGKU, vervangt een eerdere regeling en biedt verbeterde ondersteuning voor projecten die de leefomgeving in steden en dorpen ten goede komen. Het doel is duidelijk: het stimuleren van initiatieven die een duurzame verandering teweegbrengen en de kwaliteit van leven voor alle inwoners verbeteren.

 

De subsidie

Er kan subsidie worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 

1. De voorbereiding en/of aanleg van een groen schoolplein;

2. Initiatieven voor het groener, gezonder en klimaatbestendiger maken van de omgeving;

3. Activiteiten in navolging van de pilot wijken.

 

1. Groen Schoolplein
Voor de voorbereiding, gehele of gedeeltelijke aanleg van een schoolplein kun je maximaal 75% van de subsidiabele kosten vergoedt krijgen. Dit is minimaal €2000 en maximaal €37.500.

 

2. Omgeving
Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor:

▪ Ingrepen in de fysieke leefomgeving (inclusief bijbehorende voorbereiding);

▪ De voorbereiding of aanleg van een biodivers groen dak;

▪ Stimuleren van gedragsverandering of het bevorderen van betrokkenheid, kennis, draagvlak en beleving van inwoners of bedrijven, ondernemers of maatschappelijk organisaties;

▪ Onderzoeken, ontwikkelen of opschalen van innovaties binnen de woon- en werkomgeving.

 

Ook hier bedraagt de subsidie maximaal 75% van de subsidiabele kosten. Dit is minimaal €2000 en maximaal €60.000.

 

3. Pilot wijken

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten in wijken of buurten die onderdeel zijn van de pilot  ‘Klimaatbestendige, gezonde en natuur inclusieve wijken’:

▪ Ontwerpprocessen;

▪ Participatietrajecten;

▪ Uitvoering fysieke maatregelen;

▪ Procesbegeleiding.

 

Hiervoor bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Het minumum is €2000 en het maximum is €25.000.

 

Aanvragen

De regeling gaat open voor aanvragen op dinsdag 2 april. Er kan tot en met 30 november 2024 worden ingediend bij de Provincie Utrecht.

Subsidie aanvragen?