Subsidiescan

Nieuwe maatregelen voor klimaat- en energietransitie in 2020 bij regeling Energie Investerings Aftrek (EIA)

Met de EIA-regeling kunt u fiscale aftrek krijgen voor investeringen die op de Energielijst staan. En voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. De nadruk van de overheid ligt in 2020 bij het bevorderen van elektrificatie in bedrijfsprocessen. Daarnaast geldt de EIA komend jaar voor investeringen die uitstoot van CO2 verminderen.

 

Wat wijzigt er?

 • In de Energielijst zijn elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie opgenomen. Warmtepompen op aardgas zijn niet langer subsidiabel.
 • Adiabatische voorkoelblokken bij een luchtgekoelde gaskoeler zijn als optie bij de Energielijst toegevoegd.
 • Aanleg van nieuwe warmte- en koudenetten wordt gestimuleerd doordat sommige investeringen in de warmte- en koude infrastructuur tussen bron en eindgebruiker zijn opgenomen in de lijst. Bijvoorbeeld warmtepompboilers met een halogeenvrij koudemiddel.
 • Warmteterugwinsystemen uit ventilatielucht tot en met 1.000 m³/h hoeven uitsluitend te beschikken over een minimaal rendement van 80%.
 • Binnen Europa wordt als standaard voor warmtepompen een SCOP (Seasonal Coëfficiënt of Performance) gehanteerd. De voorwaarden bij de bedrijfsmiddelen van de warmtepompen zijn hierop aangepast.
 • Er is subsidie beschikbaar voor technische voorzieningen ter bevordering van de reductie van broeikasgassen in bestaande processen. Hiervoor is wel een CO2-emissiereductieplan nodig.
 • Zakelijke investeerders met een kleinverbruikersaansluiting kunnen voor PV-installaties van meer dan 15 kWp EIA aanvragen. Dat was voor opdrachten in 2019 nog meer dan 25 kWp. De opslag van duurzame energie kan ook een bijdrage krijgen.
 • LED-verlichting blijft uitsluitend subsidiabel voor bestaande bouw maar de eisen zijn daarvan wel aangescherpt; LED spots/downlighters minimaal 110 lm/W en LED-armaturen minimaal 125 lm/W.

 

Wat wijzigt er niet?

 • Het percentage dat u kan aftrekken blijft 45%. Het netto fiscale subsidievoordeel bij 25% vennootschapsbelasting bedraagt daarbij 11,25%.
 • De voorwaarden voor subsidiemogelijkheden voor energieprestatieverbetering van bestaande utiliteitsgebouwen met een EPA-U maatwerkadvies zijn hetzelfde gebleven.
 • Warmtepompen werkend op een natuurlijk koudemiddel houden dezelfde COP-eis.
 • Geen wijzigingen in de mogelijkheden en eisen voor HR-glas, isolatie, warmteterugwinsystemen uit ventilatielucht > 1.000 m³/h en HR-pompen/elektromotoren.
 • Grondwarmtewisselaars, WKO-systemen en biomassaketels tot 500 kW blijven subsidiabel.

 

Wilt u meer weten over de invloed van de wijzigingen op uw project? Wij adviseren u graag. U kunt bellen met 030 228 92 40, een e-mail sturen of ons contactformulier invullen.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht