Subsidiescan

Nieuwe openstelling DUMAVA 2023

Om de eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen stelt de overheid een subsidie beschikbaar. Denk bij dit vastgoed aan scholen, overheidsgebouwen, culturele gebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten. Deze regeling heet DUMAVA, subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed.

 

Na een succesvolle eerste aanvraagronde in 2022 opent de DUMAVA regeling dit jaar opnieuw. Vorig jaar was het budget op de openingsdag al uitgeput. Het is dus belangrijk om op tijd te starten met het aanvraag traject. Wij helpen je hier graag mee! DUMAVA opent dit jaar op 1 september.

 

Neem hier contact met ons op.

 

Wat wordt er gesubsidieerd?

De regeling vergoedt een deel van de advies en aanschafkosten van energiebesparende maatregelen. De subsidie kan worden aangevraagd voor de projectkosten van één verduurzamingsmaatregel of een combinatie van maximaal drie verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzaming binnen bestaand maatschappelijk vastgoed.

 

De subsidie

De subsidie bedraagt 30% van de kosten van de subsidiabele investeringen. In aanvulling hierop bedraagt de subsidie voor verduurzamings- en energieadvies en certificeringskosten voor een energielabel 50% van de kosten. Daarnaast is er een mogelijkheid toegevoegd voor gebouwen die na de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen label A++ of A+++ halen 35% van de investering gesubsidieerd krijgen.

 

Indientermijn

Het totale budget is dit jaar hoger dan vorig jaar. Er is €190 miljoen beschikbaar. Voor aanvragen onder de €500.000 is €57 miljoen gereserveerd. De openstelling van de nieuwe inschrijfronde van DUMAVA is 1 september 2023 t/m 31 december 2024. Let wel: uit ervaring blijkt dat het budget de eerste dag al is uitgeput. Neem daarom op tijd contact met ons op zodat wij op 1 september de aanvraag kunnen indienen.

 

Van Draeckeburgh: samen de subsidietender optimaal voorbereiden

Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met het indienen van subsidietenders. Wij kunnen je dan ook goed helpen bij het voorbereiden van jouw subsidieaanvraag. Uiteraard kunnen wij geen succes garanderen, maar we kunnen door onze ervaring de slagingskans wel verhogen.

 

Aanpak

  • We analyseren welke investeringsprojecten in aanmerking kunnen komen;
  • Aansluitend zullen we samen met jouw projectteam inventariseren of aan de voorwaarden voldaan kan worden;
  • We helpen om de aanvraag goed voor te bereiden;
  • Zodra mogelijk zorgen we voor de indiening van de subsidieaanvraag;
  • We helpen na de subsidietoekenning bij de verantwoording van de te ontvangen subsidie.

 

Contact opnemen kan door te bellen via +31 30 228 92 40 of door het contactformulier in te vullen.

Subsidie aanvragen?