Subsidiescan

Nieuwe subsidieregelingen voor sportaccommodaties

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd. Dit is financieel nadelig voor sportverenigingen en -stichtingen, maar er komt wel compensatie in de vorm van twee nieuwe subsidieregelingen voor sportaccommodaties.

 

Doel van de nieuwe regelingen
Sport is belangrijk, dus de overheid wil de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties stimuleren. De stimulering richt zich niet alleen op investeringen in de sport en op de fysieke toegankelijkheid van sportaccommodaties, maar ook op energiebesparing en verduurzaming. De regelingen zijn bestemd voor amateursportorganisaties en de subsidie geldt maximaal drie jaar.

 

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2019
Een lange naam, maar het dekt de lading: de regeling biedt subsidie op zowel de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties als de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De hoogte bedraagt 20% van de kosten, de subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn en niet hoger dan € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Voor energiebesparingsmaatregelen is er een aanvullende subsidie van 15%.

Het budget voor de regeling bedraagt € 87 miljoen in 2019 en aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 januari 2019.

 

Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2019
Gemeenten kunnen een uitkering aanvragen ter waarde van 17,5% van gerealiseerde bestedingen die te maken hebben met sportactiviteiten. De regeling geldt voor vijf jaar en eindigt op 1 januari 2024. Een belangrijke voorwaarde is dat er gedurende tien na afloop van de uitkeringsperiode geen recht op aftrek of compensatie van btw bestaat voor deze activiteiten.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht