Subsidiescan

Opnieuw 6 miljard voor duurzame energie beschikbaar

Het is een van de doelen van Rutte III: meer duurzaam opgewekte energie. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte deze week dan ook bekend 6 miljard euro beschikbaar te stellen voor de voorjaarsronde van de SDE+ regeling.

 

Wat is de SDE+?

De SDE+ compenseert het verschil tussen de kostprijs van een hernieuwbaar energieproject en de marktwaarde van de geproduceerde energie. Net als in voorgaande jaren staat de SDE+ in 2018 open voor projecten die energie opwekken uit wind, biomassa, zon, geothermie en water. Hierbinnen concurreren de technologieën op basis van de kostprijs om de beschikbare middelen.

Drie fases

De voorjaarsronde is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. De ronde bestaat weer uit drie fases, waarbij in de eerste fase tot maximaal 9 cent/kWh kan worden ingediend. De twee daaropvolgende fases worden stapsgewijs opengesteld voor projecten die willen indienen voor een subsidie tot 11 en zelfs 13 cent/kWh. Het correctiebedrag voor zonnepanelen wordt verhoogd van 3,3 cent in 2017 naar 3,8 cent in 2018.

 

Maakt u al gebruik van SDE+ subsidie?

Van Draeckeburgh verzorgt al jarenlang SDE+ aanvragen voor haar klanten. En we durven wel te zeggen dat we dat succesvol doen. Om een beeld te geven: alleen al in de tweede helft van 2017 hebben we subsidie aangevraagd voor bijna 30.000 zonnepanelen. Dus als u overweegt om zonnepanelen te plaatsen, dan geven wij graag advies over de subsidiemogelijkheden. Neem gerust contact ons op via telefoon 030 228 92 40 of ons contactformulier.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht