Subsidiescan

Prinsjesdag 2019: Innovatie en duurzaamheid

Het thema van Prinsjesdag was al snel duidelijk: De aandacht van het kabinet gaat uit naar innovatie & duurzaamheid. Hun doel is om met verschillende subsidies het milieu te ontlasten en de klimaatdoelen te halen. Met dit thema kunnen wij zeker uit de voeten! Bij het vrijgeven van de plannen zagen we dat er dit jaar genoeg subsidievoordelen te halen zijn.

We hebben de Miljoenennota en de Rijksbegroting uitgeplozen en hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten voor het komend jaar. In de tabel onderaan staat per regeling de budgetten van 2018/2019 en de komende periode. En is er iets niet duidelijk of wil je meer weten over een regeling, aarzel niet en neem contact met ons op.

 

Duurzaam bouwen

Nadruk op CO2-reductie

De subsidies die te verkrijgen zijn voor duurzaam bouwen hebben een gemene deler; het verminderen van CO2-uitstoot. Zo krijgt de Energie Investeringsaftrek (EIA) weer een budget van €147 miljoen maar ligt de focus op ondersteuning van investeringen in warmte-infrastructuur. En de begroting voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat omhoog in 2020 van €114 naar €124 miljoen.

 

Verandering binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie voor zonnepanelen (SDE+) 

Het viel ons op dat de SDE+-regeling in de huidige vorm gaat veranderen. De regering maakt de regeling breder zodat er ook projecten die voor CO2-reductie zorgen, subsidie kunnen aanvragen. Er blijft wel aandacht voor investeringen in zonnepanelen maar er lijkt maar één ronde te komen voor de subsidieaanvraag. Het budget daarvoor is 5 miljard wat een halvering zou zijn van het budget wat in 2019 beschikbaar is (10 miljard). Let dus op: Wil je nog gebruik maken van deze huidige (en dus hogere) subsidie; de laatste mogelijkheid om een zonneproject bij ons aan te melden is 14 oktober.

 

Strenge evaluatie ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie)

De ISDE die duurzame energie zoals warmtepompen en kleinschalige verbranding van biomassa (pelletkachels en installaties <0,5 MW) stimuleert, gaat onder de loep.  In 2020 gaat het ministerie van EZK kritisch kijken of het verbranden van biomassa vanwege de uitstoot nog subsidiewaardig is.

 

Monumentenzorg

Erfgoed wederom flinke financiële impuls

Het behoud van Nederlands erfgoed, zoals monumenten en musea staat net als vorig jaar, hoog op de kabinetsagenda. Vorig jaar werd onder de noemer Erfgoed Telt het nieuwe beleid al aangekondigd. Tot en met 2021 is er € 60 miljoen beschikbaar gesteld voor restauratie van grote monumenten en onderhoud.

 

Voor woonhuis-rijksmonumenten kan in maart/april 2020 voor het eerst een aanvraag worden gedaan voor de Subsidie Woonhuismonumenten. Jaarlijks is hier 57 miljoen voor beschikbaar. De subsidie vervangt de vroegere fiscale regeling voor aftrek van monumenten.

 

De hoogte van de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) is het afgelopen jaar al van 50% naar 60% gegaan. In 2020 evalueert het ministerie deze regeling waarna er misschien ook een verschuiving richting duurzaamheid komt.

 

Binnen Erfgoed en Fysieke Leefomgeving is er aandacht voor hoe het erfgoed kan omgaan met een veranderende leefomgeving zoals het klimaat en de verduurzaming van monumenten.

 

Innovatie

Populaire WBSO eenvoudiger aan te vragen

Om ondernemingen tegemoet te komen, worden er wijzigingen aangebracht in de aanvraagprocedure van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Vanaf volgend jaar kan je 4x per jaar de subsidie aanvragen i.p.v. 3x en is de aanvraagtijd flexibeler gemaakt. Bedrijven met korte innovatiecycli (zoals ICT) kunnen nu makkelijker in aanmerking komen voor de subsidie. Daarnaast gaat het budget van de WBSO met €76 miljoen omhoog.

 

Invest-NL instelling, ook voor in het buitenland 

Invest-NL is een investeringsinstelling dat wordt opgezet om bedrijven te steunen die nieuwe technieken op het terrein van energie en duurzaamheid willen ontwikkelen. Ook ondernemingen die deze ideeën willen uitbreiden naar het buitenland, kunnen hier terecht voor ondersteuning. Invest-NL krijgt €1.7 miljard investeringskapitaal.

 

Start-ups kunnen terecht bij TechLeap.NL

In 2020 is €14 miljoen gereserveerd voor TechLeap.NL, een expertisecentrum voor het ecosysteem. Start-ups kunnen zich hiertoe wenden en zo toegang krijgen tot investeringen, geschikt personeel & kennis en subsidie.

 

Industrie en CO2-opslag

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks €300 miljoen beschikbaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze heeft voor innovatie, pilots en demonstratieprojecten €95 miljoen beschikbaar:

  •  €10 miljoen voor de versnelling van waterstofprojecten
  •  €15 miljoen voor onderzoek naar CO2-reductie
  •  €30 miljoen voor snellere uitvoering bestaande maatregelen om CO2 terug te dringen in de industrie
  •  €5 miljoen voor circulaire, CO2-reducerende technologieën
  •  €35 miljoen voor vernieuwing bij elektriciteitsbedrijven

 

Circulaire projecten belangrijk voor behalen klimaatdoel

Het doel is dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie is. Om dat te halen maakt het kabinet in 2020 eenmalig € 80 miljoen vrij. Dit is onder andere bestemd voor circulaire projecten die ook CO2-vermindering opleveren zoals grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen. Daarnaast is in de begroting €16 miljoen opgenomen die de overgang van verschillende sectoren naar een circulaire economie moet bevorderen.

 

Budgetoverzicht

Voor meer informatie over de wijzigingen en aanvullingen van de subsidieregelingen kan je uiteraard bij ons terecht. Hieronder kan je alvast per regeling zien wat de budgetveranderingen zijn en welke gelijk zijn gebleven.

 

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht