Subsidiescan

Prinsjesdag subsidiespecial 2023

Heb je onze Prinsjesdag nieuwsbrief gemist? Lees dan dit artikel voor alle subsidieontwikkelingen die bekend zijn gemaakt op de derde dinsdag van september. Wil je voortaan wel de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

 

Naar verwachting heeft de begroting een korte houdbaarheidsdatum vanwege de nieuwe verkiezingen die om de hoek staan. De grootste focus van deze Prinsjesdag lag op armoedebestrijding. Wel wordt er wederom meer geld beschikbaar gesteld voor verduurzaming in de (woning)bouw en industrie. We namen de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2024 voor je door en hebben de belangrijkste subsidie aandachtspunten hieronder samengevat.

 

Duurzaam bouwen

EIA en MIA/VAMIL
De energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL) zijn subsidieregelingen voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Na een positieve evaluatie van de regelingen zijn ze allemaal verlengd met 5 jaar. Om meer ondernemers gebruik te laten maken van de EIA, is het voorstel om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage te verlagen van 45,5% naar 40%. Op deze manier blijft het budget in balans op lange termijn.

 

Ook interessant: Vanaf 1 januari 2025 mogen beleggingsinstellingen met een fbi status, welke nu geen belasting betalen op hun winst en in Nederlands vastgoed investeren, dat niet meer rechtstreeks doen. Ze moeten dan belasting betalen zoals andere bedrijven. Deze regel is bedoeld om de belastingbehandeling van vastgoedinkomsten eerlijker te maken. Dit betekent ook dat deze beleggers nu mogelijk wel kunnen profiteren van de EIA of MIA regeling.

Lees hier meer over de EIAde MIA, of VAMIL.

 

SDE++
De SDE++ speelt een belangrijke rol in het kosteneffectief realiseren van de klimaat- energietransitie. Daarom wordt er in 2024 wederom €8 miljard uitgetrokken voor deze regeling, gebaseerd op huidige financiële schattingen. Daarnaast worden er in 2024 twee onderzoeken uitgevoerd om de SDE++ te verbeteren.

Lees hier meer over de SDE++.

 

ISDE
De Investeringssubsidie in Duurzame Energie biedt financiële ondersteuning aan bedrijven die investeren in zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen voor energiebesparing, aansluiting op warmtenetten en elektrische kookvoorzieningen. In totaal is er €1,38 miljard aan middelen beschikbaar voor de ISDE voor een periode van 2023-2028.

Lees hier meer over de ISDE.

 

SAH
De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Woningen wordt met een jaar verlengd. Er wordt bekeken of er een gebundelde subsidie voor warmtenetten kan worden opgezet. Stakeholders en gemeenten hebben straks dan maar met één regeling te maken in plaats van vijf verschillende.

Lees hier meer over de SAH.

 

Startbouwimpuls
Onlangs vertelde we al dat het budget van, en de vraag naar het Startbouwimpuls ver uit elkaar liggen. Er is 3,3 miljard tekort voor al geplande woningbouwprojecten. Uit de stukken blijkt dat het budget voor het Startbouwimpuls is verhoogd van €250 miljoen naar €300 miljoen. Nog steeds een fors tekort dus.

Lees hier meer over het Startbouwimpuls.

 

DUMAVA
Ook voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is er tot 2030 €1,9 miljard vrijgemaakt.

Lees hier meer over DUMAVA.

 

Monumentenzorg

Het beschikbare budget voor de monumentenzorg neemt in 2024 iets af, maar zal binnen twee jaar weer terug gestegen zijn tot boven het huidige budget. Het exacte budget voor de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) en de Woonhuisregeling zijn echter nog niet bekend. Het is wel al aangekondigd dat er, net als dit jaar, voor de komende twee jaar een extra budget van 20 miljoen beschikbaar gemaakt wordt ten behoeve van de instandhouding van grote en groene monumenten binnen de SIM-regeling.

Lees hier meer over de SIM en de Woonhuisregeling.

Industrie

VEKI
In 2024 zal de Regeling voor het Versnellen van Klimaatinvesteringen in de Industrie worden voortgezet en versterkt. Dit kan dankzij de financiële steun uit het Klimaatfonds voor 2024.

Lees hier meer over VEKI.

 

TSE
Vanaf 2024 worden er extra gelden vanuit het Klimaatfonds beschikbaar gesteld voor haalbaarheidsstudies in de industrie binnen het kader van de Topsector Energie.

Lees hier meer over TSE.

 

DEI++
In 2024 zal er ook weer kans zijn om de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie te benutten. Het Klimaatfonds heeft in totaal €100 miljoen toegewezen voor het testen van vergassingsprojecten op grotere schaal om groen gas, biobrandstoffen en bio grondstoffen te produceren.

Lees hier meer over DEI++.

 

NIKI
Deze nieuwe regeling, Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie, wordt naar verwachting voor het eerst opgesteld in 2024. Een deel van de financiering uit het Klimaatfonds wordt toegewezen aan de NIKI-regeling, specifiek om de maatwerkbenadering voor de 10 tot 20 grootste CO2-uitstoters, zoals overeengekomen in het Coalitieakkoord, te ondersteunen. De NIKI richt zich op grotere projecten die CO2-uitstoot verminderen door gebruik te maken alternatieve technologie die niet onder bestaande regelingen valt.

 

Benieuwd naar de kansen voor jouw project? Neem gerust contact met ons op of doe alvast de subsidiescan.

Subsidie aanvragen?