Subsidiescan

Reparatie Milieulijst MIA/VAMIL

De Milieulijst bleek in de praktijk niet overal even duidelijk te zijn. Voldoende reden voor een tussentijdse wijziging, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 wordt ingevoerd en invloed heeft op de MIA en Vamil.

 

Waarvoor wordt de Milieulijst gebruikt?

Op de Milieulijst staan de investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal subsidievoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

 

Verbetering van omschrijvingen

De reparatie van de Milieulijst 2018 heeft betrekking op omschrijvingen van enkele bedrijfsmiddelen. De omschrijvingen zijn aangepast en verhelderd. Ditzelfde geldt voor de definitie van renovatie, deze is gewijzigd om het verschil tussen renovatie en nieuwbouw te verduidelijken.

 

BREEAM In-Use: van 1 naar 3 jaar

De termijn voor het aanleveren van het definitieve certificaat na oplevering is verlengd van  één naar drie jaar. Hiermee is de termijn gelijk getrokken met andere certificaten voor duurzaam bouwen.

 

Meer info?

Als u wilt weten of de wijzigingen invloed hebben op uw project of onderneming, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht