Subsidiescan

Restauratiesubsidie voor Rijksmonumenten in Noord-Holland

Wanneer herstelwerkzaamheden omvangrijker zijn dan regulier onderhoud spreekt men van restauratie. Rijksmonumenten zijn vaak erg aan hun regio en de lokale cultuur verbonden. Daarom stelt het Rijk jaarlijks een budget beschikbaar aan provincies om restauraties te subsidiëren. Iedere provincie besteedt dit bedrag, eventueel aangevuld met eigen budget, op haar eigen manier.

 

De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling voor de restauratie van rijksmonumenten. De regeling is dit jaar beschikbaar vanaf 29 mei tot en met 1 augustus.

 

Publiekstoegankelijk

Voor de subsidieregeling is het belangrijk dat rijksmonumenten publiek toegankelijk zijn. Een monument moet minimaal 25% van het vloeroppervlak of van de bijbehorende monumentale groenaanleg voor ten minste 24 dagen per jaar toegankelijk zijn. Voor molens geldt een toegankelijkheid van minimaal vier dagen per jaar.

 

Voorwaarden

Naast het publiekstoegankelijk zijn, zijn er nog een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Zo moet de activiteit financieel haalbaar zijn en de benodigde omgevingsvergunning bij het sluiten van de indieningstermijn niet onherroepelijk is. Wij helpen je graag met het navigeren door de overige voorwaarden.

 

Wat wordt gesubsidieerd?

De provincie subsidieert maximaal 50% van de restauratiekosten tot een maximum van €500.000. Het totale subsidieplafond voor 2024 bedraagt €4.498.000. Aanvragen worden op een tenderbasis beoordeeld en geprioriteerd. Via een puntentelling wordt bepaald welke projecten worden geprioriteerd.

 

Benieuwd of deze regeling jouw project kan helpen? Neem gerust contact met ons op. Je kunt ook onze subsidiescan doen.

Subsidie aanvragen?