Subsidiescan

SDE++ 2024 opent 10 september

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gaat dit jaar open van 10 september tot en met 10 oktober. Na goedkeuring door het demissionair kabinet, is er €3,5 miljard meer beschikbaar gesteld dan vorig jaar. Hiermee komt het totale budget op €11,5 miljard. Deze financiële steun is bedoeld om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot, met een beoogde besparing van ongeveer 4,7 megaton CO2 in 2030.

 

De regeling in 2024

Vorig jaar introduceerde de regeling zogenoemde hekjes, en ook dit jaar zullen deze weer worden toegepast. Deze hekjes reserveren specifieke delen van het budget voor technologieën die op de korte termijn minder kostenefficiënt zijn, maar die op de lange termijn essentieel zijn voor de energietransitie. Er is voor elk van de drie domeinen — lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte, en moleculen — een bedrag van 1 miljard euro gereserveerd.

 

De SDE++ staat open voor een breed scala aan duurzame energieprojecten. De meeste categorieën uit 2023 komen ook in 2024 weer in aanmerking. Er zijn echter ook enkele nieuwe toevoegingen, waaronder zon-PV met kleine dakaanpassingen, natuurinclusieve zon-PV op velden, een generieke categorie voor aquathermie, lucht-water-warmtepompen specifiek voor de glastuinbouw, kleinschalige vergisting, en drie nieuwe categorieën gericht op de elektrificatie van de industrie.

 

Een belangrijke beleidswijziging voor 2024 is het plan om overwinsten binnen de productie van duurzame energie te verrekenen. Dit initiatief is bedoeld om een evenwichtige verdeling van middelen te waarborgen en eerlijke subsidieverstrekking te bevorderen, zelfs bij fluctuerende energieprijzen.

 

Aanvragen

De SDE++ kan worden aangevraagd vanaf 10 september 2024. De subsidieronde is opgedeeld in vijf fasen, met een oplopende maximale subsidie per ton verminderde CO2-uitstoot. Dit stimuleert de indiening van kostenefficiënte projecten en zorgt voor een gestructureerde en competitieve toekenning van subsidies.

 

Geïnteresseerd in het aanvragen van deze subsidie? Wij ontzorgen je graag tijdens het gehele proces en geven advies op maat. Door onze ervaring kunnen wij de slagingskans vergroten. Neem gerust contact met ons op via het contact formulier of door te bellen naar +31 30 228 92 40. Of vul onze subsidiescan in om inzicht te krijgen in de kansen.

Subsidie aanvragen?