Subsidiescan

SDE+ plust!

De SDE+ krijgt er een ‘+’ bij: vanaf 2020 verandert de regeling in Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie ++. De regeling richt zich niet meer enkel op duurzame energieproductie, maar breidt uit met CO2-reductie.

 

Bijdragen aan CO2-reductie
Het idee achter de uitbreiding is om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan een emissiereductie van 49% in 2030. De regeling wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Welke technieken komen in aanmerking, wat worden de subsidiebedragen, moet er een plafond komen? De methode blijft deels ongewijzigd, de onrendabele top van duurzame technologieën wordt vergoed. Het grote verschil is dat er niet langer wordt gekeken naar de hoeveelheid opgewekte energie, maar naar ‘vermeden CO2’. Anders gezegd, hoeveel fossiele brandstof wordt níet verbruikt. Technieken die zo kosteneffectief mogelijk CO2 reduceren komen als eerste in aanmerking voor subsidie, zodat de concurrentie op CO2-reductie wordt gestimuleerd.

 

SDE+ groot succes
De SDE+ regeling was vanaf het begin populair. Zowel de voorjaars- als de najaarsronden worden vrijwel altijd overtekend. Dit was ook weer het geval bij de najaarsronde van 2018: het budget was 6 miljard euro, terwijl de aangevraagde subsidie is uitgekomen op meer dan 7,7 miljard. Het aantal aanvragen voor de SDE++ zal ongetwijfeld ook hoog worden.

 

Aanvraag voor SDE+ of SDE++?
In 2019 is de SDE+ regeling nog gewoon van kracht. Afhankelijk van de gekozen technologie kan de ene regeling echter meer voordeel bieden dan de andere, dus het is verstandig om dit goed uit te zoeken. Vraag onze gespecialiseerde adviseurs gerust naar de laatste stand van zaken, zij houden u op de hoogte en zorgen dat uw aanvraag op het beste moment wordt ingediend.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht