Subsidiescan

SDE+-subsidie voor zonnepanelen stijgt naar ongekende hoogte

De SDE+ regeling is het belangrijkste middel van de Rijksoverheid om de milieudoelstellingen te halen: 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023. Het ministerie van Economische Zaken meldde onlangs dat er in de eerste helft van 2017 voor meer dan 5,8 miljard euro aan subsidie is vergeven aan duurzame energieprojecten met gebruik van zon, wind, water, geothermie of biomassa.

 

Zonnepanelen aan kop

Niet alleen het aantal projecten is verdubbeld ten opzichte van de vorige ronde, ook zijn voor het eerst projecten met opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen koploper. Volgens de minister is dit het gevolg van een dalende kostprijs. Er werd 2,8 miljard euro vergeven aan projecten met zonnepanelen, bijna de helft van het budget. Een nieuw record.

 

Verwachting 2018

Het aandeel hernieuwbare energie bedroeg vorig jaar 5,9 procent, niet veel hoger dan in 2015 (5,8). Het effect van het grote aantal projecten in 2017 zal volgend jaar goed zichtbaar zijn. Veel projecten zijn dan uit de ontwikkelings- of bouwfase en dragen vanaf dat moment substantieel bij aan het aandeel hernieuwbare energie.

 

Hoe werkt de SDE+ regeling?

De vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van de toegepaste technologie en de geproduceerde energiehoeveelheid. De subsidie voor bijvoorbeeld zonnestroom geldt voor een periode van maximaal 15 jaar en is gebaseerd op het prijsverschil tussen grijze en groene stroom. U kunt rekenen op bedragen tussen de 5 en 9 eurocent per opgewekt kWh. Door gebruik te maken van de subsidie worden hernieuwbare energieprojecten rendabel gemaakt.

 

Najaarsronde: 3 – 26 oktober 2017

Vanaf 3 oktober opent de najaarsronde en kunt u weer gebruik maken van de SDE+ regeling.

 

De overheid heeft 6 miljard euro beschikbaar gesteld voor SDE+ subsidie. Mail of bel ons gerust op 030 2289240 voor meer informatie over deze of andere interessante subsidieregelingen.

 

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht