Subsidiescan

Start aanvragen Subsidie Instandhouding Monumenten 2023 – SIM

Ieder jaar kan er vanaf 1 februari tot en met 31 maart subsidie worden aangevraagd voor de instandhouding van monumenten. Afgekort noemen we dit de SIM. De subsidie ontvang je voor het uitvoeren van normaal onderhoud aan het monument voor een periode van 6 jaar. Het gaat hier om noodzakelijke reguliere werkzaamheden, gericht op het behoud van de monumentale waarde van een rijksmonument. Denk hierbij aan schilderwerk, het onderhoud van kozijnen, dak en hemelwaterafvoer en plaatselijk herstel van houtwerk.

Verhoging subsidiebudget 2023-2025

De staatssecretaris Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurde de meerjarenbrief De kracht van creativiteit / Cultuur midden in de samenleving, naar de Tweede Kamer. Hierin werd onder andere bekend gemaakt dat het budget voor de SIM in de periode 2023-2025 met €20 miljoen wordt verhoogd.

 

Hoeveel subsidie kun je ontvangen?

  • Op basis van een 6-jarig onderhoudsplan kan tot 60% van de reguliere onderhoudskosten gesubsidieerd worden. Wanneer je het pand bedrijfsmatig gebruik geldt er een subsidiepercentage van 40%.
  • Voor het laten uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek kan een vaste vergoeding van €4000 worden aangevraagd.

 

Uitzonderingen

Is het rijksmonument in oorsprong of momenteel primair bestemd voor bewoning? Dan kun je geen subsidie aanvragen voor deze regeling. Uitzonderingen gelden voor o.a. landhuizen, geregistreerde musea, boerderijen en kerkgebouwen. Voor de particuliere eigenaar/bewoner is er ook nog een andere subsidie mogelijk, deze kun je hier vinden.

 

Subsidie aanvragen

Wil je subsidie aanvragen voor de instandhouding van jouw monument voor de periode 2024-2029? Dan moet de aanvraag voor 31 maart 2023 zijn ingediend. Ons Monumententeam informeert je graag over de mogelijkheden en helpt je graag met een soepel aanvraag proces. Je kunt ons bellen via 06 8686 7064 waar je gelijk onze SIM expert Pien aan de lijn krijgt, of vul ons contactformulier in.

Subsidie aanvragen?