Subsidiescan

Start nieuwe ronde restauratie subsidie provincie Noord–Holland

Jaarlijks wordt er door het Rijk een budget beschikbaar gesteld aan provincies waarmee zij restauratieprojecten van monumenten kunnen subsidiëren. Elke provincie richt hiervoor eigen subsidieregelingen in. De subsidietender van de provincie Noord-Holland gaat bijna van start. Aanvragen kunnen vanaf 29 mei tot 1 augustus worden ingediend. Hierbij gaat het dus om rijksmonumenten gelegen in Noord-Holland.

 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de te subsidiëren restauratiekosten en gaat tot maximaal €500.000,-.

 

Voorwaarden

Net als bij andere subsidieregelingen zitten er ook aan de restauratiesubsidie een aantal voorwaarden. Het is belangrijk voor de provincie dat het rijksmonument waarvoor subsidie wordt afgegeven ook door heel Nederland gezien en beleefd kan worden. Daarom is als voorwaarde opgenomen dat minimaal 25% van het vloeroppervlak van het monument publiekstoegankelijk moet zijn voor minimaal 24 dagen per jaar. Om er zeker van te zijn dat projecten doorgaan, is het ook een vereiste dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is op het moment van aanvragen. De werkzaamheden mogen daarom al wel begonnen zijn, maar het project mag nog niet zijn opgeleverd.

De regeling is op basis van een prioriteringssysteem. Hoe meer punten je haalt, hoe hoger het project in de rangschikking staat en des te meer kans er is op subsidie. In totaal zijn er 32 punten te verdienen op verschillende onderdelen:

 

▪ Hoofdcategorie monumentenregister: boerderijen, molens, religieus erfgoed, kastelen, landhuizen en parken;

▪ Entiteit organisatie;

▪ Verduurzamen: hiervoor is een energiescan nodig en dienen de maatregelen opgenomen te zijn in de omgevingsvergunning. Voor de maatregelen zelf ontvang je geen subsidie. Je kunt alleen stijgen in de rangschikking;

▪ Percentage subsidie: hoe lager het percentage van je aanvraag, des te meer punten je ontvangt in de rangschikking.

 

Een aanvraag indienen?

Ben je geïnteresseerd in de restauratie subsidie van Noord-Holland? Wij helpen je graag met de aanvraag. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan door het contactformulier in te vullen, of door ons te bellen op +31 30 228 92 40.

Subsidie aanvragen?