Subsidiescan

Stimuleringsregeling voor zorggeschikte wooneenheden in geclusterde woonvormen

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft op 6 juli 2023 de Stimuleringsregeling voor zorggeschikte wooneenheden in geclusterde woonvormen in internetconsultatie gebracht. Het doel van de regeling is de bouw van 20.000 zorggeschikte woningen in geclusterde woonvormen in de sociale huur. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan. Wooncorporaties en zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor zowel nieuwbouw als de transformatie van bestaande gebouwen.

 

Woonvormen

Er zijn meerdere woonvormen geschikt voor deze subsidie:

 

  • Woonvormen waar de bewoners allemaal een Wlz-indicatie hebben;
  • Woonvormen waar een vleugel of een deel van de woningen geschikt of bestemd is voor mensen met een zwaardere zorgvraag;
  • En een woonvorm waarin elke woning zorggeschikt is en waar een deel van de bewoners een Wlz-indicatie heeft.

 

Per project dient minimaal 30% van de woningen toegewezen te worden aan Wlz-clienten.

 

Subsidie

Bij nieuwbouw of transformatie waarbij de gemiddelde kosten van de verbouwing per wooneenheid meer dan €100.000 inclusief BTW bedragen, ligt de hoogte van de subsidie tussen de €3.000 en €15.000 per wooneenheid. Vooralsnog gaat het om een internetconsultatie en deze bedragen zijn dus nog niet definitief.

 

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt €75 miljoen, waarvan €25 miljoen subsidie uitsluitend bestemd is als bijdrage voor het realiseren van wooneenheden in intergenerationele woonvormen.

 

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of door te bellen naar +31 30 228 92 40.

Subsidie aanvragen?