Subsidiescan

Subsidie-update Prinsjesdag 2023: Koopkracht en grote toekomstopgaven

Gisteren was het de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet haar plannen voor 2023 presenteert. Naast diverse koopkrachtmaatregelen, zoals een maximum op de gas- en elektratarieven en een stijging van het minimumloon, heeft het kabinet reserveringen gemaakt voor grote toekomstopgaven: voor onderwijs en gelijke kansen (€ 2,8 miljard), wonen en infrastructuur (€ 7,5 miljard), de toekomst van het landelijk gebied (€ 24 miljard), klimaatverandering (€ 35 miljard) en defensie (€ 5 miljard).

In dit nieuwsbericht zetten wij de belangrijkste zaken op het gebied van verduurzaming en subsidies uiteen. We hebben de Miljoenennota en Rijksbegroting 2023 voor je doorgenomen en de belangrijkste aandachtspunten hieronder samengevat.

 

Klimaattransitie Het belangrijkste deel van de klimaattransitie, zeker ook voor de industrie, gaat volgens het kabinet over energie. Meer dan 80% van de Nederlandse emissies is hieraan gerelateerd. De aanpak van het kabinet is gericht op de groei van het aandeel hernieuwbare energie uit wind en zon, het vervangen van fossiele brandstoffen door CO2 -vrije brandstoffen of toepassen van CO2 -vrije elektriciteitsproductie.

 

Wonen en bouwen Er wordt in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen gereserveerd voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dat is een meerjarig programma voor huishoudens om woningen beter te isoleren.

 

EIA en MIA/VAMIL De energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL) zijn subsidieregelingen voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Het budget voor de EIA en MIA/Vamil wordt verhoogd met 150 miljoen euro om zo verduurzaming te stimuleren en de energieafhankelijkheid van bedrijven te verminderen.
 

Maatwerkregeling Ventilatie op scholen Subsidieregeling om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Door in te zetten op betere ventilatie in schoolgebouwen zorgt het kabinet voor een gezonde leer- en werkomgeving. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Deze regeling is de opvolger van de SUVIS.

 

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Deze regeling opent op maandag 3 oktober 2022 en loopt t/m 2024.

 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) Er wordt ook in 2023 in monumentenzorg geïnvesteerd via onder andere de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) en de Woonhuisregeling. Daarbij is aandacht voor de verbindende waarde van erfgoed en de verduurzaming van rijksmonumenten. Op dit moment is nog niet bekend wat de budgetten worden voor het komende jaar.

Subsidie aanvragen?