Subsidiescan

Subsidienieuws uit Hoofdlijnenakkoord Nieuw Kabinet

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB hebben woensdag een akkoord bereikt over de hoofdlijnen van een nieuw kabinet. Dit akkoord, getiteld ‘Hoop, Lef en Trots’, bevat ook nieuws op het gebied van subsidies voor verduurzaming, energietransitie en woningbouw. Hieronder lichten we de belangrijkste punten uit.

 

Energietransitie

Bedrijven zullen ondersteuning ontvangen bij de energietransitie en bij het oplossen van netcongestie. De energietransitie moet zich richten op het verminderen van de afhankelijkheid van onbetrouwbare landen. Daarbij is het cruciaal dat deze overgang betaalbaar blijft voor mensen met een lager inkomen en kleine bedrijven, zoals de lokale bakker en klusbedrijf. Een deel van de beschikbare middelen zal specifiek worden ingezet voor de verduurzaming van woningen en bedrijfspanden van deze groepen.

 

De prijs-risico-buffer voor de SDE-uitgaven wordt verlaagd naar 10%, waardoor de middelen op de huidige begroting vanaf 2026 jaarlijks met €1 miljard worden afgeroomd. Daarnaast wordt de reservering voor kernenergie in de rijksbegroting verhoogd met €9,5 miljard, wat het totale budget voor kernenergie op €14 miljard brengt. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de bouw van vier nieuwe kerncentrales tot en met 2035.

 

De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund, met aandacht voor een eerlijke verdeling van kosten tussen elektrische rijders en fossiele rijders. Alle subsidies stoppen per 2025, maar de MRB-gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan.

 

Woningbouw

Er wordt een meerjarige investering van €5 miljard gedaan voor het ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties. Daarnaast wordt €2,5 miljard geïnvesteerd in het ontsluiten van (nieuwe) woningbouwlocaties en de aanleg van mobiliteitsinfrastructuur. Deze middelen worden toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

 

Meer informatie kun je lezen op de website van de tweede kamer – klik hier.

Subsidie aanvragen?