Subsidiescan

Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen.

Nadruk op innovatie

In vergelijking met andere grootstedelijke regio’s in Europa wordt er te weinig geïnnoveerd in West-Nederland. Zo zijn de uitgaven aan R&D als percentage van het bruto regionaal product gedaald naar 1,83%, waar dit in andere regio’s bijna 40% hoger ligt. Ook is het aandeel hoogwaardige industriële werkgelegenheid met 4% laag en ligt dit achter op het Europese grootstedelijke gemiddelde van 10,5%.

 

Gelukkig zijn er ook kansen voor de regio. West-Nederland beschikt over een excellente wetenschappelijke R&D infrastructuur met een uitzonderlijke dichtheid aan kennisinstellingen, 7 universiteiten en 18 hogescholen. De komende jaren zal groei van toegevoegde waarde en werkgelegenheid vooral moeten komen van het MKB. De focus ligt dan ook op innovatie in het MKB: bedrijven die samenwerken met andere partijen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

foto van subsidie: EFRO Kansen voor West
Subsidie aanvragen?