Subsidiescan

Er kan subsidie aangevraagd worden om het MKB te ondersteunen bij het omzetten van kennis in nieuwe producten en diensten.

De MKB-bedrijven moeten uitgedaagd worden om met innovatieve oplossingen te komen op één of meerdere van de volgende gebieden:

  • Gezondheid, demografie en welzijn
  • Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
  • Zekere, schone en efficiënte energie
  • Schone en veilige watervoorziening

Hoogte van de subsidie

Is uw project gericht op bovenstaande maatschappelijke uitdagingen, dan bedraagt de subsidie maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Is uw project gericht op CO2-reductie, dan bedraagt de subsidie maximaal 35% van de subsidiabele kosten. De minimale bijdrage is € 100.000,-, de maximale bijdrage is € 600.000,- per project.

foto van subsidie: EFRO Noord-Nederland
Subsidie aanvragen?