Subsidiescan

Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen (SZGW)

De Stimuleringsregeling voor Zorggeschikte Woningen (SZGW) helpt woningcorporaties en zorgaanbieders woningen te bouwen en transformeren. De subsidie is voor geclusterde, zorggeschikte woningen voor sociale huur.

Zorggeschikte woonvormen

Er zijn 3 soorten zorggeschikte woonvormen:

  • Woonvormen waar alleen mensen wonen met een Wlz-indicatie.
  • Woonvormen waarin een deel van de woningen (bijvoorbeeld een vleugel van het gebouw) van tevoren is gereserveerd voor mensen met een Wlz-indicatie.
  • Woonvormen waarin mensen wonen met en zonder Wlz-indicatie (gemengd, of gespikkeld).

Subsidiebedragen

Het subsidiebedrag hangt af van meerdere punten:

  • Wat zijn de kosten van de bouw of transformatie per wooneenheid inclusief btw?
  • Gaat het om nieuwbouw of transformatie?
  • Is de wooneenheid geschikt voor bewoners met een Wlz-indicatie?
  • Bestaat de wooneenheid uit één kamer of meerdere kamers?

De subsidiebedragen liggen per wooneenheid tussen de €3000 en €17500.

Voorwaarden

Een aanvraag voor de SZGW moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Dit is best een lange lijst. We lichten er nu drie uit, maar kunnen je verder op weg helpen met de andere voorwaarden.

  • De aanvraag wordt ingediend door een woningcorporatie of zorgaanbieder, die eigenaar is de zorggeschikte woningen.
  • De zorggeschikte wooneenheden worden verhuurd tot de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen (tot de liberalisatiegrens).
  • Minimaal 30% van de wooneenheden wordt verhuurd aan bewoners met een Wlz-indicatie. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Na oplevering worden deze wooneenheden minimaal 3 maanden gereserveerd voor deze doelgroep.

Budget & Openstelling

Het totaalbudget van de SZGW voor 2023 en 2024 gezamenlijk is € 75 miljoen. Hiervan is € 25 miljoen alleen beschikbaar voor projecten met een intergenerationele woonvorm. In een intergenerationele woonvorm leven jongeren en ouderen samen. We spreken van een intergenerationele woonvorm als minimaal 2 wooneenheden verhuurd worden aan bewoners van 18 tot en met 30 jaar. De regeling is open van vrijdag 15 september 2023 t/m donderdag 31 oktober 2024.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van deze regeling? Neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u meer informatie? Stel hieronder uw vraag.

SUBSIDIE SZGW
De Stimuleringsregeling voor Zorggeschikte Woningen (SZGW) helpt woningcorporaties en zorgaanbieders woningen te bouwen en transformeren.

SUBSIDIEHOOGTE
Variërend.

INDIENTERMIJN
Vrijdag 15 september 2023 t/m donderdag 31 oktober 2024.