Subsidiescan

Subsidietoekenningen van de Provincie Noord-Holland

 

Provincie Noord-Holland draagt al vele jaren bij aan het voortbestaan van haar (rijks)monumentale erfgoed. Door het beschikbaar stellen van subsidies draagt de provincie bij aan het realiseren van restauratie en daarmee het behoud van de meest historische en karaktervolle panden. Afgelopen jaar zijn er weer drie bijzondere rijksmonumenten die een beschikking binnen hebben gekregen.

 

Universiteitsbibliotheek van Amsterdam

In het centrum van Amsterdam staat het gebouw dat gaat dienen als de nieuwe Universiteitsbibliotheek. Deze monumentale panden, voorheen bekend als De Tweede Chirurgische Kliniek en het daarbij behorende Zusterhuis, worden volledig gerestaureerd en gerenoveerd en er wordt een deel nieuwbouw aan toegevoegd. Het nieuwe gebouw is ontworpen om voor iedereen een openbare plek te creëren waar kennis vrij toegankelijk is. Ter financiële ondersteuning voor dit herbestemmingsproject werkte onder andere Marloes, Subsidie Consultant Monumentenzorg, vanuit Van Draeckeburgh aan dit bijzondere project. Zij heeft namens de Universiteit van Amsterdam een restauratiesubsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland.

 

Van Gendthallen

De Van Gendthallen zijn 5 monumentale fabriekshallen uit eind 19e eeuw in Amsterdam Centrum-Oost. Zij ontsnapte aan de sloophamer en wordt nu verduurzaamd en klaargemaakt voor de toekomst. Eerder werd er al subsidie bij Noord-Holland afgegeven voor herstel van de gevels en afgelopen jaar vroeg subsidieconsultant Denise subsidie aan voor het restaureren van het dak, en met succes!

 

Durgerdammerdijk 73

Ook de monumentale panden aan de Durgerdammerdijk 73 worden gerenoveerd en tot boetiekhotel getransformeerd. Hiervoor werd ook een restauratiesubsidie aangevraagd en toegekend. Het hotel krijgt in totaal 14 kamers en zowel binnen als buiten is de typische stijl van Durgerdam terug te vinden in de warme en landelijk uitstraling. Een gave en duurzame transformatie waarvan we blij zijn dat we een bijdrage konden leveren.

 

Subsidie aanvragen?