Subsidiescan

Tijdelijke subsidiekans voor zorginstellingen

Er is een tijdelijke subsidieregeling voor zorginstellingen die willen verduurzamen, de EDZ. Aanvragen kunnen worden ingediend van 16 juli tot 31 augustus 2018, dus reageer snel als u deze subsidiekans wilt benutten.

 

Het doel van EDZ 2018

De nieuwe regeling heet EDZ 2018, wat staat voor Energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen. De naam spreekt voor zich, het doel is stimulering van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie bij bestaand zorgvastgoed. Het budget voor de regeling bedraagt 4,7 miljoen euro.

 

Wie kan er subsidie ontvangen?

De subsidieaanvraag staat open voor zorginstellingen die zijn toegelaten volgens de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

 

Wat komt in aanmerking voor subsidie?

Er zijn verschillende maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie. De volledige lijst staat op onze site, de belangrijkste maatregelen zijn:

  • LED-verlichting, binnen en buiten en buissysteem
  • een warmtepomp
  • warmteterugwinning (uit douchewater of uit lucht)
  • isolatie van wand, vloer of dak
  • het vervangen van glas (incl. aanpassen kozijn)
  • duurzame energieopwekking door zonnepanelen, een zonnecollectorsysteem of een biomassaketel

 

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 15% van de investeringskosten van de subsidiabele maatregelen. Hierbij geldt een minimum van € 10.000,- per aanvraag en een maximum van € 100.000,- per zorginstelling.

 

Daarnaast is het mogelijk om een aanvullende subsidie te verkrijgen voor het aanvragen van een gebouwkeurmerk, zoals BREEAM of GPR. Hiervoor geldt een standaardbedrag van € 5.000,- per zorginstelling.

 

Wat hebben we nodig voor een aanvraag?

Er moet een offerte van de werkzaamheden worden bijgesloten bij de aanvraag. Deze offerte moet de werkzaamheden laten zien met een prijsopgave. We zijn de vormvereisten van een offerte nog aan het uitzoeken. Tevens moet een De-minimis verklaring worden aangeleverd (conform het indieningsformulier). We kunnen nog niet bij de aanvraagmodule. Het is dus mogelijk dat er aanvullende vragen worden gesteld.

 

Interesse? Reageer snel

Als u of een opdrachtgever bezig is met of plannen heeft om te verduurzamen, dan kan deze regeling extra voordeel opleveren. Zoals hierboven al aangegeven, houdt wel rekening met de korte termijn waarop de regeling van kracht is. We verwachten dat het budget snel wordt overvraagd. Om succesvol te zijn moet een aanvraag zo spoedig mogelijk worden gemeld, want het is wie het eerst komt wie het eerst maalt.

 

Neem dus gerust contact met ons op voor nadere informatie. Wij staan klaar om u verder te helpen, zodat de aanvraag goed onderbouwd en tijdig kan worden ingediend.

 

EDZ2018 Lijst met maatregelen energiebesparende maatregelen zorginstellingen

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht