Subsidiescan

Topsector Energie Gebouwde Omgeving – TSE

Voor het stimuleren van de ontwikkelingen op het gebied van producten, diensten en processen voor het verduurzamen van gebouwen heeft de rijksoverheid een tender geopend voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op dit gebied. Denk hierbij aan warmte- en koudevoorziening, verbeterde zonnestroomssystemen voor gebouwen en innovatie op gebied van betaalbare, eerlijke en te vertrouwen elektriciteitsvoorziening op gebouwniveau.

 

De subsidie

Bij de TSE Gebouwde Omgeving wordt er subsidie beschikbaar gesteld voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Industrieel onderzoek bestaat uit:

 • De bouw van onderdelen voor ingewikkelde systemen;
 • De bouw van prototypes in een laboratorium en/of in een omgeving met nagebootste interfaces voor bestaande systemen;
 • pilots voor het industriële onderzoek en voor de validering van algemene technologie.

 

Onder experimentele ontwikkeling wordt het volgende verstaan:

 • Wetenschappelijke, technologische en zakelijke kennis en vaardigheden gebruiken en combineren;
 •  Met prototypes, demonstraties en proefprojecten wordt de innovatie getest en gevalideerd.

 

Binnen maximaal 2 jaar moeten er tastbare resultaten bereikt zijn. Er kan subsidie gekregen worden voor een product, dienst en/of proces in de volgende thema’s:

 • Nieuwe of duidelijke verbeterde zonnestroomsystemen voor gebouwen;
 • (renovatie-)arrangementen voor woningen en gebouwen zonder woonfunctie (utiliteitsgebouwen);
 • Oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening;
 • Slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

 

Voorwaarden

Het project moet passen binnen de hierboven genoemde thema’s en moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het project duurt maximaal 2 jaar
 • Er moet een samenwerkingsverband van minstens 2 deelnemers zijn, waarvan één deelnemer een bedrijf.

 

Wat is het subsidievoordeel?

Het totale budget voor deze regeling is vastgesteld op € 2.865.000. De maximale subsidie per project bedraagt € 500.000. Per bedrijf of onderzoeksorganisatie verschilt het percentage van van de kosten dat vergoed wordt. Voor een groot bedrijf is dit 40%, een middelgroot bedrijf 50%, een klein bedrijf 60% en een onderzoeksorganisatie die niet-economische activiteiten uitvoert 80%.

 

Subsidieaanvraag indienen

De tender is geopend van 3 juli 2023 tot en met 5 september 2023. De projecten worden beoordeeld op basis van een aantal beoordelingscriteria. De beste projecten krijgen subsidie.

 

Wij begeleiden graag de aanvraag voor jouw project. Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of bel ons op +31 30 228 92 40.

Subsidie aanvragen?