Subsidiescan

Uitgelicht: Subsidies voor de woningbouw

Wist je dat er verschillende subsidies beschikbaar zijn binnen de woningbouw? Om de klimaatdoelstellingen te behalen, biedt de overheid op verschillende manieren steun. Voor onze opdrachtgever ZOwonen vroegen wij bijvoorbeeld met succes de SAH-subsidie aan om 98 huurwoningen gasvrij te maken. Hieronder belichten we een aantal regelingen.

 

Meer klantcases lezen? Klik hier.

 

SVOH – Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

Bij de SVOH-subsidie kun je steun krijgen voor isolatiemaatregelen, onderhoud wat bijdraagt aan energiebesparing en energieadvies voor huurwoningen. Per 1 april 2023 wijzigt deze subsidieregeling waardoor alle eigenaren (behalve woningcorporaties) van bestaande huurwoningen en monumentale huurwoningen in aanmerking komen voor de SVOH. Er wordt niet meer gekeken naar de huurprijs en het aantal huurwoningen die een eigenaar bezit.

 

Om aanspraak te kunnen maken dien je per woning tenminste één energiebesparende maatregel te nemen. Let op: bij één maatregel halveert ook het subsidiebedrag. Voor het krijgen van subsidie voor een onderhoudsmaatregel, moet er ook minimaal één energiebesparende maatregel uitgevoerd worden. Daarnaast kun je subsidie aanvragen tot een maximum van €6.000 per huurwoning en maximum € 400.000 per verhuurder.

 

Onder energiebesparende en isolatiemaatregelen vallen bijvoorbeeld:
▪ Spouwmuurisolatie;
▪ HR++ glas;
▪ Isolerende deuren;
▪ Bodem- of vloerisolatie.

 

Onder onderhoudsmaatregelen vallen:
▪ Het aanschaffen en installeren/herstellen van een buitenkozijn van een deur of raam (niet bij triple glas).
▪ Vervangen en installeren van een ventilatiebox.

 

Bij het krijgen van energieadvies is de eis dat dit moet worden gegeven door een persoon die voldoet aan de eisen van de vakbekwaamheid ‘EPA-adviseur’. Het subsidiebedrag voor energieadvies is 75% van de factuur. Wel zit er per categorie een maximum aan de vergoeding. Dit hangt af van het aantal woning waar energieadvies over wordt gegeven.

 

Meer weten over de SVOH? Lees hier verder.

 

SAH – Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

Kom van dat gas af!
De overheid streeft naar aardgasvrije gebouwen. De SAH-regeling stimuleert verhuurders om hier hun steentje aan bij te dragen. Verhuurders die hun huurwoningen loskoppelen van het gasnet kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen.

 

De SAH-regeling, die per 1 mei 2020 is geopend, behelst een grote regeling waarvoor nog ongeveer €100 miljoen beschikbaar is tot de einddatum 31 december 2023. De doelstelling is om 100.000 bestaande huurwoningen aardgasvrij te maken. De subsidie wordt verleend voor huurwoningen die zowel onder als boven de huurliberalisatiegrens liggen en bedraagt maximaal €5.000 per volledig van het aardgasnet losgekoppelde huurwoning. De beoordeling van de aanvragen gaat op volgorde van binnenkomst. Oftewel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Neem daarom snel contact met ons op bij interesse in deze subsidie.

 

Lees hier meer over de SAH.

 

SVVE – Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars

De SVVE is een vergoeding van de kosten die gemaakt worden voor verduurzamingsmaatregelen in woningen en woningcomplexen. Om de gestelde doelen te behalen, moet een groot deel van het woningenbestand energiezuiniger gemaakt worden. Middels deze regeling stimuleert de overheid het verduurzamen van woningen op grotere schaal. (Gemengde) VvE’s, woonverenigingen en woningcoöperaties kunnen verduurzamingsprojecten nu gemakkelijker realiseren. De subsidie kan worden aangevraagd voor energieadvies, isolatie of andere energiebesparende maatregelen, zoals een warmtepomp, zonneboiler of centrale aansluiting op een warmtenet. De subsidiebedragen variëren per maatregel.

 

Bij een aanvraag voor één energiebesparende isolatiemaatregel (en eventueel één of meer aanvullende maatregelen) geldt een lager subsidiebedrag per m2. Dit is de helft van het standaard subsidiebedrag. Wanneer subsidie wordt aangevraagd voor twee of meer isolatiemaatregelen, of één of meer aanvullende maatregelen, gelden de standaardbedragen.

 

Een voorbeeld: Bij spouwmuurisolatie kun je €8 per m2 subsidie krijgen wanneer je twee of meer isolatiemaatregelen neemt. Neem je één maatregel? Dan wordt het subsidiebedrag €4 per m2.

 

Voordelen & Voorwaarden
Er zitten bepaalde voorwaarden aan het verkrijgen van deze subsidie. Een voorbeeld hiervan is dat de maatregelen worden uitgevoerd in het gehele complex. De voordelen die je geniet na een toekenning van deze subsidie zijn bijvoorbeeld lagere energiekosten, een gunstiger energielabel en een hogere woningwaarde.

 

Meer lezen over de SVVE? Klik hier.

 

ISDE – Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing

Voor de zakelijke markt kun je met de ISDE subsidieregeling een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf van duurzame installaties. De overheid stimuleert zo het gebruik van duurzame alternatieven voor gas en elektriciteit in bestaande utiliteitsgebouwen en woningen. Jouw voorgenomen investeringen kunnen we vooraf goed toetsen op de voorwaarden uit de regeling. De subsidie is gericht op vier categorieën, waarbij aan bepaalde eisen moet worden voldaan.

 

  • Warmtepompen (alleen bij bestaande bouw)
  • Zonneboilers (alleen bij bestaande bouw)
  • PV-installaties (aansluiting tot 100 kWp)
  • Windturbines (kleinverbruikersaansluiting)

 

De meest voorkomende techniek is de warmtepomp voor duurzame verwarming en koeling.

 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
De beschikbare subsidie voor 2023 is €350 miljoen. De subsidie moet worden aangevraagd vóórdat de koopverplichting of aanneemovereenkomst is aangegaan. De installatie moet binnen 12 maanden na beschikking van de subsidie in gebruik zijn genomen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus het is verstandig om niet te lang te wachten.

 

Wij helpen je graag met een soepele subsidie aanvraag. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel naar +31 30 228 92 40.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht