Subsidiescan

Veel belangstelling voor Startbouwimpuls subsidie voor nieuwbouwprojecten

Eerder dit jaar werd de subsidieregeling Startbouwimpuls (SBI) geïntroduceerd. Middels een groslijst heeft het ministerie vastgesteld wat de behoeften op de markt zijn. Er blijkt dat gemeenten en ontwikkelaars €3,3 miljard tekort komen voor al geplande woningbouwprojecten. Het budget van de SBI staat op €300 miljoen. Maar liefst 246 gemeenten meldden in totaal 2195 projecten aan. Deze projecten zouden 260.000 woningen moeten realiseren. Op basis hiervan heeft het ministerie de beoordelingslijst en randvoorwaarden voor de SBI verscherpt.

 

Aanleiding SBI

De toegenomen bevolkingsgroei, gestegen rente en flink gestegen bouwkosten zorgen voor een grote woningbouwopgave. Daarnaast zouden de veranderde economische omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat bouwprojecten stil komen te vallen. Om dit te voorkomen heeft Minister Hugo de Jonge maatregelen genomen. Het Startbouwimpuls is er hier een van en is bedoeld om de verwachte dip in de bouw op te vangen.

Projecten die door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen doordat ze hun businesscase niet meer rond krijgen, kunnen in aanmerking komen voor de SBI. Projecten die planologisch ver genoeg zijn om te starten, maar door de veranderende omstandigheden stil komen te liggen, kunnen met deze impuls weer vlot worden getrokken.

 

Aangescherpte voorwaarden SBI

Na aanleiding van de grote belangstelling is het afwegingskader verder aangescherpt. Het moet ervoor zorgen dat de meest kansrijke projecten met zoveel mogelijk woningen worden aangemeld.

 

Nieuwe voorwaarden:
1. De aanmelding betreft meer dan 10 woningen per bouwproject.
2. De maximale gevraagde Rijksbijdrage per woning is vastgesteld op €12.500 inclusief btw.

 

Bestaande criteria die van toepassing blijven:
3. Start van de bouw is uiterlijk in 2024/2025.

4. Oplevering uiterlijk 36 maanden na start bouw (2027/2028). Start bouw betekent eerste paal.
5. Permanente woningbouw.
6. Het aandeel betaalbare woningen is de helft. Dit betreft sociale huur, middel dure huur (tot € 1023,-) en betaalbare koop (tot € 355.000,-).
7. Er is juridische zekerheid voor de start van de bouw.
8. De betrokken ontwikkelaar of woningcorporatie onderschrijft de aanvraag.

 

Planning

Tot zover blijft het budget €300 miljoen. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 13 oktober een project aanmelden, daarna start het beoordelingsproces. Er wordt rekening gehouden met regionale spreiding. Zo wordt de steun landelijk verdeeld en komen ook kleinere gemeenten in aanraking. Er wordt een ranglijst opgesteld. Hoe eerder een project start, hoe meer juridische zekerheid er is dat de bouw mag starten en hoe lager de gevraagde Rijksbijdrage per woning is, hoe hoger deze zal scoren. Direct nadat de regeling in werking treedt, zullen de bijdragen worden uitgekeerd.

 

Van Draeckeburgh

Als subsidie intermediair zijn we actief voor velen bouwprojecten. Neem gerust contact met ons op bij vragen of bekijk de SBI pagina op onze website.

 

www.vdsf.nl | info@vdsf.nl | +31 30 228 92 40

Subsidie aanvragen?