Subsidiescan

Wijzigingen in MIA en EIA Regelingen 2024

De publicaties van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor 2024 hebben een aantal veranderingen met zich meegebracht. We zien nog steeds veel mooie kansen om met steun te werken aan een duurzame toekomst van gebouwen. In onderstaand overzicht brengen we de kansen en essentiële wijzigingen in kaart.

 

MIA – Milieu-investeringsaftrek

Ondanks een aantal beperkingen blijven we aanzienlijke kansen zien voor duurzame projecten. Er is in 2024 €192 miljoen beschikbaar gesteld voor de MIA.

 

BREEAM en GPR gecertificeerde gebouwen
De maximaal te behalen milieu investeringsaftrek voor GPR 8,0 nieuwbouw, GPR 7,0 renovatie, BREEAM In-Use Very Good en BREEAM nieuwbouw Excellent gecertificeerde gebouwen is verlaagd van 36% naar 27%.

 

Specifiek voor industriegebouwen groter dan 5.000 m2 geldt dat het forfaitaire investeringsbedrag is verlaagd van €600 naar €400 euro per m2 BVO. Daarnaast mag er voor maximaal 30.000 m2 aan gebouwoppervlakte worden opgevoerd. Voor industriegebouwen is daarmee het voordeel voor deze duurzaamheidsniveaus fors lager ten opzichte van 2023. BREEAM nieuwbouw Casco komt niet meer in aanmerking voor MIA-certificering.

 

Veel MIA subsidie voor meest duurzame BREEAM en GPR gebouwen

GPR 8,5 nieuwbouw, GPR 7,5 renovatie, BREEAM In-Use Excellent en BREEAM nieuwbouw Outstanding gebouwen worden nog wel tegen 45% gesubsidieerd. Voor industriegebouwen is het forfaitaire investeringsbedrag op een niveau van €600 gebleven. Daarmee wordt nog meer gestimuleerd om voor de meest duurzame certificering te gaan. Er wordt dus relatief veel subsidie verstrekt voor de meest duurzame gebouwen.

Pas je een vegetatiedak, een retentiedak of gevelbegroeiingsysteem toe? Dan kun je je potentieel voordeel meer dan verdubbelen.

 

Extra energie eisen voor GPR en circulaire gebouwen
GPR- en circulair gecertificeerde gebouwen hebben nu aanvullende energie-eisen, vooral gericht op het verminderen van primair fossiel energiegebruik. Bij nieuwbouw moet het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) ten minste 10% lager zijn dan vereist in Bouwbesluit 2012. Voor een renovatieproject moet het energieverbruik ten minste 20% lager zijn dan voor de ingreep het geval was.

 

Circulaire gebouwen
Voor circulaire projecten zien we ondanks verscherpingen op goede punten veel kansen.

▪ Voor grote woningen zijn er scherpere MPG-eisen.
▪ Er is een aangescherpte formule voor de calculatie van het maximale voordeel.
▪ Circulair bouwen vereist nu 50% demontabele producten, zonder dat deze herbruikbaar moeten zijn.

 

Minder specifieke circulaire bouwproducten
Er zijn minder mogelijkheden voor specifieke duurzame en circulaire bouwproducten. Duurzaam beton(product) van ten minste 30% gerecycled materiaal en duurzame recyclebare POCB- of EPDM-dakbedekking komen in 2024 bijvoorbeeld niet meer voor op de milieulijst. Alleen een inpandig muurbegroeiingsysteem komt nog in aanmerking van deze lijst.

 

EIA – Energie-investeringsaftrek

In de begroting van Prinsjesdag vorig jaar werd al aangekondigd dat de overheid zich zou gaan richten op het “freerider-effect”. Dit zijn bedrijven die subsidie krijgen voor investeringen die ze zonder subsidie ook gedaan zouden hebben. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

Tarieven en voordelen 2024
Het EIA-tarief is verlaagd van 45,5% naar 40% om het budget op de lange termijn te handhaven. Op deze manier kunnen meer ondernemers gebruik maken van de EIA. Deze wijziging resulteert in een voordeel van ruim 10% bij het hoge vennootschapsbelastingtarief. Het totale budget van de EIA is in 2024 €259 miljoen.

 

Bedrijfsgebouwen
▪ In 2024 moeten energie investeringen gebaseerd op maatwerkadvies (energielabel sprongen) conform de NTA8800 worden berekend, met minimaal energielabel A als vereiste.
▪ Er zijn enkele beperkingen geïntroduceerd. Zo zijn triple glas en warmtepompen enkel nog subsidiabel in de bestaande bouw.
▪ Luchtbehandelingskasten in nieuwbouw zijn alleen subsidiabel met een Eurovent A+ certificaat.
▪ Er worden specifieke eisen gesteld aan warmtenetten en lucht-lucht warmtepompen in verschillende scenario’s.
▪ Luchtdichte kanalen zijn niet langer subsidiabel.

 

Energie opslagsystemen
Er zijn dit jaar meer meldingsopties voor energieopslagsystemen. Hier lijkt de vraag naar subsidie te groeien. Ook blijft het in 2024 mogelijk om een investeringsaftrek te krijgen voor zonnepanelen voor kleinverbruikers.

 

Kansen voor jouw project bespreken

Wil je weten waar de kansen dit jaar liggen voor jouw project? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken. Je kunt ons bellen op +31 30 228 92 40 of contact opnemen via deze pagina.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?