Subsidiescan

DEI+ – DEMONSTRATIE ENERGIE- EN KLIMAATINNOVATIE

Een snelle en kostenefficiënte energietransitie is belangrijker dan ooit. De DEI+-subsidie moedigt ondernemers en eindgebruikers aan om minder energie te verbruiken in hun productieproces of voor het ontwikkelen van innovatieve technieken die CO2-emissie reduceert.

De DEI+ levert zowel de producent als de eindgebruiker van de energie-innovatie subsidievoordeel op

SUBSIDIE VOOR DEI+

DE REGELING
De DEI+-regeling is een zeer omvangrijke subsidieregeling waarbij jaarlijks meer dan €150 miljoen aan stimuleringsmiddelen beschikbaar zijn voor pilot- en demonstratieprojecten van energie-innovaties. De aanvraag voor de DEI+ moet binnen vijf thema’s vallen:

• Energie- innovatie voor productieprocessen
• CO2-reductie industrie
• Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof)
• Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
• Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking

VOORDELEN
• Afhankelijk van het thema kan de bijdrage oplopen van 25 tot 50% van de subsidiabele kosten
• De subsidie is minimaal €125.000 en maximaal €6.000.000 per project
• Middelgrote ondernemingen kunnen een bonuspercentage van 10% krijgen bovenop het subsidiepercentage
• Voor kleine ondernemingen bedraagt deze bonus 20%

Het project moet een pilot-of demonstratieproject zijn
Pilotproject: Een traject waarin CO2-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden.Demonstratieproject:  Een eindgebruiker past een energie-innovatieproject in de praktijk toe. De subsidie is voor de eindgebruiker bij wie als eerste deze technologie geïmplementeerd wordt. Ieder thema heeft zijn eigen voorwaarden en afwijzingsgronden. Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten om de (on)mogelijkheden te bespreken.

— Alle subsidieregelingen bekijken

SUBSIDIE VOOR DEI+
Vergoeding van de kosten die gemaakt worden voor pilot= en demonstratieprojecten.

SUBSIDIEHOOGTE
Ongeveer 40% van de subsidiabele kosten met een maximale subsidiehoogte van €6.000.000.

INDIENTERMIJN
Projectvoorstellen moeten voor 07-01-2020 ingediend worden.

Direct weten of u in aanmerking komt?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op +31 30 228 92 40


  VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

  Wij hebben al voor een groot aantal innovatieve projecten succesvol subsidie aangevraagd. Hierdoor kunnen wij ook voor uw project de slagingskans goed inschatten en u ondersteunen met de onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast kijken wij naar alle andere potentiële subsidieregelingen voor uw innovatie. Zo benut u de subsidiemogelijkheden optimaal.

  • Hoge slagingskans van maar liefst 96%
  • No-Cure No-Pay
  • U bespaart tijd; onze specialisten begeleiden het hele proces, van analyse tot uitbetaling
  • Eén aanspreekpunt voor alle subsidieaanvragen
  • Minimaal 25% meer subsidievoordeel

  — Meer over onze werkwijze en voordelen
  Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!