Subsidiescan

EFRO – EUROPEES FONDS VOOR REGION

Het EFRO draagt bij aan de versterking van de concurrentiepositie, economische groei, een betere kwaliteit van leven en duurzame ontwikkeling in Europa. Bedrijven die binnen deze thema’s opereren kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Nederland heeft een EFRO-subsidiebudget van €550 miljoen!

De EFRO bijdrage kan oplopen tot 35% van de kosten én kan gecombineerd worden met andere subsidieregelingen

SUBSIDIE VOOR EFRO

DE REGELING
Het EFRO is een Europees regionaal structuurfonds die ernaar streeft om de economische verschillen tussen de Europese landen te verkleinen. Voor de periode 2014-2020 heeft de Nederlandse overheid heeft 4 prioriteiten geformuleerd. Projecten die zich op een of meerdere van de 4 prioriteiten richten, komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het EFRO. De prioriteiten zijn:
1. Innovatie en onderzoek
2. Koolstofarme economie
3. Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit
4. Sociale inclusie en armoedebestrijding
Het MKB is de belangrijkste doelgroep voor deze regeling.

VOORDELEN
Hoeveel subsidie EFRO oplevert is afhankelijk van een aantal zaken:
• de grootte van het project
• de prioriteit waarbinnen u indient
• het nog beschikbare subsidiebudget

Bij een EFRO-aanvraag kunt u uitgaan van een subsidiabel percentage van 35-40% van de subsidiabele kosten. De bijdrage per project kan in de miljoenen euro’s lopen.

VOORWAARDEN
Een EFRO-traject is een langdurige route waarbij u aan veel verschillende voorwaarden moet voldoen. De EFRO-gelden zijn in Nederland verdeeld over vier regio’s (Noord-Nederland, Kansen voor West II, Zuid Nederland en Oost-Nederland) met ieder zijn eigen prioriteiten en regelgeving.

Een aanvraag is gecompliceerd en tijdrovend. We helpen u graag daarbij. Voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden voor een EFRO-traject kunt u vrijblijvend,  contact opnemen met een van onze specialisten.

— Alle subsidieregelingen bekijken

SUBSIDIE VOOR EFRO
Innovatie, energievernieuwingen & regionale ontwikkeling.

SUBSIDIEHOOGTE
35-40% van de subsidiabele kosten waarbij de totale bijdrage tot in de miljoenen kan lopen.

INDIENTERMIJN
Afhankelijk van de openstelling per regio. De regeling houdt per 2020 op te bestaan maar krijgt een alternatief.

Direct weten of u in aanmerking komt?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op +31 30 228 92 40


  VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

  Wij hebben al voor een groot aantal innovatieve projecten succesvol subsidie aangevraagd. Hierdoor kunnen wij ook voor uw project de slagingskans goed inschatten en u ondersteunen met de onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast kijken wij naar alle andere potentiële subsidieregelingen voor uw innovatie. Zo benut u de subsidiemogelijkheden optimaal.

  • Hoge slagingskans van maar liefst 96%
  • No-Cure No-Pay
  • U bespaart tijd; onze specialisten begeleiden het hele proces, van analyse tot uitbetaling
  • Eén aanspreekpunt voor alle subsidieaanvragen
  • Minimaal 25% meer subsidievoordeel

  — Meer over onze werkwijze en voordelen
  Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!