Subsidiescan

EIA in 2019

De belangrijkste wijziging van de EIA in 2019 is de verlaging van het percentage Energie-investeringsaftrek van 54,5% naar 45%. Daar staat tegenover dat de aftopping bij zonnepanelen verdwijnt en voor bestaande gebouwen, bij toepassing van een EPA-U maatwerkadvies, de subsidiabele investering wordt verhoogd van € 50,- naar € 75,- per m2 BVO.

 

Aftrek 45% in plaats van 54,5%

Het percentage van de investeringskosten dat u kunt aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving, is verlaagd van 54,5% naar 45%. Op basis van dit nieuwe percentage levert de EIA-regeling een netto belastingvoordeel op van 11,25%, afhankelijk van het belastingtarief.

 

Energielabel-verbetering: € 75,- per m2 BVO

Een gunstige aanpassing in de EIA is de verhoging van de subsidiabele investering voor energiebesparende maatregelen in bestaande bedrijfsgebouwen, bij toepassing van een EPA-U maatwerkadvies. Voorheen was dit € 50,-, in 2019 is dit verhoogd naar € 75,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO) per labelsprong.

 

Geen aftopping bij zonnepanelen
Er is geen aftopping meer van het bedrag bij zonnepanelen, het maximumbedrag van € 750 per kW piekvermogen in 2018 is verwijderd in de Energielijst 2019. De aftopping bleek de toepassing te belemmeren, om deze reden wordt er nu van afgezien.

 

Nieuwe bedrijfsmiddelen op de Energielijst 2019
Op de Energielijst 2019 zijn in alle categorieën nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd. Voorbeelden zijn accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit, netbalancering en infraroodpanelen.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de invloed van de wijzigingen op uw situatie? Lees meer over de subsidieregeling of neem contact op met een van onze adviseurs.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht