Subsidiescan

Milieu-Investeringsaftrek (MIA) – Circulair

Om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord te behalen, is het noodzakelijk om te investeren in of over te stappen naar milieuvriendelijke technieken en gebouwen.

De Milieu-Investeringsaftrek (MIA) stimuleert ondernemers te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en het realiseren van duurzame gebouwen. Ieder jaar wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Milieulijst gepubliceerd, bestaande uit een groot aantal milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Bij het investeren in deze activiteiten kunnen ondernemers een deel van de kosten verrekenen met de vennootschapsbelasting. Een belangrijk onderdeel van de MIA-regeling is circulair bouwen.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan de code van MIA Circulair:
▪ Door realisatie van het gebouw worden circulaire materiaalketens gecreëerd.
▪ Al het aangeschafte hout dat verwerkt wordt, voldoet aan de eisen voor duurzaam hout zoals gesteld door het Timber Procurement Assesment Commitee.
▪ Uit een MPG-berekening blijkt dat het utiliteits- of woongebouw een milieuprestatie kent van maximaal € 0,50 per m2 per jaar. Bij industriegebouwen geldt een eis van € 0,30 per m2 per jaar.
▪ Voor woningen geldt dat wanneer de verrekenfactor voor warmtepompen in de NMD van kracht is, bovenstaande MPG-eisen worden verlaagd met € 0,1 m² per jaar.
▪ De toegepaste materialen bestaan op volumebasis ten minste uit:

a. 50% hernieuwbare grondstoffen, of
b. 25% hergebruikte bouwproducten, of
c. 50% demontabele en herbruikbare bouwproducten

▪ Gedurende de gehele levensduur van het gebouw dient er een actuele rapportage of dataset beschikbaar te zijn van alle elementen en componenten van het gebouw.

Fiscaal subsidievoordeel
Bij investeringen in circulaire utiliteitsgebouwen, industriegebouwen of huurwoningen komen alle bouwkosten in aanmerking voor MIA Circulair Bouwen. De investeringsaftrek bedraagt 45% van de subsidiabele kosten. De investeringsaftrek kan in mindering gebracht worden op het fiscale resultaat van uw onderneming. Dit levert netto ongeveer 10% voordeel op van de bouwkosten.

Let op: het subsidievoordeel is gemaximeerd op 30% (voor grote bedrijven) en tot 50% (voor kleine bedrijven) van de meerkosten voor circulair bouwen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Van Draeckeburgh heeft ruim 20 jaar ervaring met het aanvragen van de Milieu-Investeringsaftrek. Wij zijn in staat om een juiste inschatting te maken van het te verwachten voordeel. Onze adviseurs dienen de aanvragen op tijd in. Wij zorgen dat uw projectteam de juiste koers blijft varen om het subsidievoordeel daadwerkelijk te benutten terwijl u profiteert van een maximaal voordeel.

Wilt u meer informatie? Stel hieronder uw vraag


    VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

    Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!