Subsidiescan

Restauratiesubsidie voor rijksmonumenten in diverse provincies beschikbaar

Wanneer herstelwerkzaamheden aan een monument het normale onderhoud te boven gaan, is vaak een grootschalige restauratie nodig. Waar het Rijk het onderhoud stimuleert, steunen de provincies restauratieprojecten. Dit doen zij omdat het culturele erfgoed in grote mate bijdraagt aan de identiteit en de beleving van de provincie. 

 

Elke provincie heeft haar eigen beleid op het gebied van cultureel erfgoed. Om dit beleid uit te voeren stelt ook elke provincie jaarlijks een eigen budget beschikbaar voor het stimuleren van restauraties.

Van enkele provincies werd onlangs bekend dat zij budget beschikbaar stellen voor restauratie.

 

Provincie Zuid-Holland
De regeling van de provincie Zuid-Holland is bestemd voor restauratie van rijksmonumenten die in een matige of slechte staat verkeren en waarvan de werkzaamheden nog niet zijn begonnen. Ook kunt u een bijdrage ontvangen als u de toegankelijkheid en duurzaamheid van het monument verbetert.

Bij de toekenning is de cofinanciering een belangrijk criterium. Hoe meer u zelf inbrengt, hoe groter de kans is op een mooie bijdrage. De subsidie kan maximaal oplopen tot 50% van de restauratiekosten en het totale budget is €1.1 miljoen. U kunt tot 1 maart 2020 subsidie aanvragen.

 

Provincie Groningen
De openstelling van de regeling in de provincie Groningen is van 15 januari tot 14 februari 2020. Haar beschikbare budget is € 3 miljoen. Hiervan is 2,2 miljoen speciaal bestemd voor herstel van monumenten in de aardbevingsgebieden. Uw bijdrage kan oplopen tot 70% van de restauratiekosten met een maximum van € 400.000,-.

 

Provincie Utrecht
De provincie Utrecht heeft haar budget voor de regeling ‘Erfgoedparels’ verhoogd van € 2,95 miljoen tot €4 miljoen. Deze verhoging is bedoeld voor de reeds aangevraagd projecten uit de tender van 2019.

 

Wilt u het advies over hoe u subsidie voor het restaureren van uw rijksmonument kan krijgen? Vraagt u dan zeker hulp aan onze specialisten. U kunt ons bereiken door te bellen met  030 228 92 40 of door een e-mail te sturen naar info@vdsf.nl

 

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise