Subsidiescan

Subsidie instandhouding waardevol voor behoud cultureel erfgoed

Onderzoek naar de SIM-regeling

Het onderzoek van Van Draeckeburgh en Troostwijk richt zich eerst op de huidige stand van zaken rondom monumenten en de beschikbare subsidieregelingen. Vervolgens wordt ingezoomd op de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM), waarbij concrete vragen zijn gesteld. In welke mate is het beschikbare budget toereikend? Wordt de regeling door bepaalde categorieën monumenten beter benut dan bij andere? In welke regio’s maakt men het meeste gebruik van de subsidie en in welke regio’s het minst? En in welke mate draagt de subsidie bij aan de goede staat van onze monumenten? Het volledige rapport kunt u hieronder downloaden.

 

Wat houdt de SIM-regeling in

Met de SIM-regeling stimuleert de overheid het reguliere onderhoud van rijksmonumenten. De regeling is van toepassing voor monumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning en betreft noodzakelijke reguliere werkzaamheden, zoals schilder- en herstelwerk. De subsidie geldt voor een periode van zes jaar en bedraagt per jaar 50% van de instandhoudingskosten over 3% van de herbouwwaarde. Subsidie voor gepland onderhoud in 2018 moet uiterlijk 31 maart 2017 worden aangevraagd.

Conclusie: SIM is effectief

De SIM draagt zeker bij aan goed onderhoud van monumenten, dat is de belangrijkste conclusie die uit het onderzoek naar voren komt. De regeling is effectief en waarborgt het behoud van cultureel erfgoed. Goed onderhoud vergroot bovendien de economische waarde van monumenten. Het beschikbare budget wordt echter niet volledig benut: in 2016 werd het budget verhoogd naar 75,9 miljoen euro, hiervan werd maar 54,4 miljoen benut. Daarbij is opvallend dat de regionale verschillen groot zijn. In de noordelijke regio’s is veel subsidie ontvangen, in de zuidelijke regio’s aanzienlijk minder. Kijkend naar de verdeling per categorie valt op dat de subsidiemogelijkheden het meest worden benut voor molens en kerken. Als het gaat om agrarische en openbare gebouwen wordt duidelijk minder gebruik gemaakt van de regelingen.

 

Hoe verder?

In het oorspronkelijke plan van minister Bussemaker zou de fiscale aftrek voor monumenten op korte termijn worden afgeschaft, maar na meerdere debatten is besloten om dit uit te stellen tot 2018. In de toekomst wil de minister het hele subsidiestelsel rondom rijksmonumenten herzien. In dit kader is het goed om te weten dat, zoals ons onderzoek aantoont, de SIM wel degelijk bijdraagt aan het in goede staat houden van monumentale panden. De uitdaging lijkt vooral te liggen in het beter onder de aandacht brengen van de subsidiemogelijkheden, zodat de regeling optimaal wordt benut en meer monumenten behouden blijven voor de toekomst. Wilt u meer weten over de SIM en andere relevante subsidieregelingen? Van Draeckeburgh heeft zich als enige subsidieadviseur toegelegd op de SIM-regeling, dus neem gerust contact met ons op. Wij zorgen voor een maximaal subsidieresultaat, waardoor u veel geld bespaart bij het onderhoud van uw monument.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise