Subsidiescan

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken streeft de overheid naar aardgasvrije gebouwen, de SAH-regeling stimuleert verhuurders om hier hun steentje aan bij te dragen. Verhuurders die hun huurwoningen loskoppelen van het gasnet kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen.

De SAH is de belangrijkste maatregel van de overheid om huurwoningen aardgasvrij te maken, maak er gebruik van!

DE REGELING
De SAH-regeling, die per 1 mei 2020 is geopend behelst een grote regeling waarvoor nog ruim €85 miljoen beschikbaar is tot de einddatum 31 december 2024. De doelstelling is om 100.000 bestaande huurwoningen aardgasvrij te maken. De subsidie wordt verleend voor huurwoningen die zowel onder als boven de huurliberalisatiegrens liggen en bedraagt maximaal €5.000 per volledig van het aardgasnet losgekoppelde huurwoning. De beoordeling van de aanvragen gaat op volgorde van binnenkomst. Oftewel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

DE VOORDELEN
De subsidie bedraagt maximaal €5.000 per losgekoppelde huurwoning. Dit bedrag is verdeeld in twee types subsidiabele kosten:

 • Ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van €1.200 voor bouwkundige werkzaamheden als:
  – Het afkoppelen van de aardgasaansluiting en het verwijderen van de gasmeter.
  – Het aanpassen of vervangen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorzieningen voor koken en warmtapwater.
  – Andere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de huurwoning of het aansluiten van de woning op het warmtenet.
 • Ten hoogste 30% van de kosten die het warmtebedrijf rekent voor het aansluiten op een warmtenet tot maximaal €3.800 per woning.

DE VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor SAH dient voldaan te worden aan tenminste de volgende voorwaarden:

 • Het betreft bestaande huurwoningen die in de laatste twee jaar minimaal drie maanden zijn verhuurd.
 • De woning moet na afronding van de werkzaamheden volledig aardgasvrij zijn.
 • De aanvraag is ingediend voor het starten van de activiteiten.
— Alle subsidieregelingen bekijken

SUBSIDIE VOOR SAH
Het volledig loskoppelen van bestaande huurwoningen van het gasnet.

SUBSIDIEHOOGTE
Ongeveer 35% van de subsidiabele kosten met een maximale hoogte van €5.000 per woning.

INDIENTERMIJN
Van 1 mei 2020 tot 31 december 2024. Volgens het first come, first serve-principe.


  VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

  Wij hebben al voor een groot aantal innovatieve projecten succesvol subsidie aangevraagd. Hierdoor kunnen wij ook voor uw project de slagingskans goed inschatten en u ondersteunen met de onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast kijken wij naar alle andere potentiële subsidieregelingen voor uw innovatie. Zo benut u de subsidiemogelijkheden optimaal.

  • Hoge slagingskans van maar liefst 96%
  • No-Cure No-Pay
  • U bespaart tijd; onze specialisten begeleiden het hele proces, van analyse tot uitbetaling
  • Eén aanspreekpunt voor alle subsidieaanvragen
  • Minimaal 25% meer subsidievoordeel

  — Meer over onze werkwijze en voordelen
  Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!