Subsidiescan

Subsidiespecialist voor innovaties

Innovatie is essentieel om de status als toonaangevend kennisland te behouden. Ondernemend Nederland speelt een belangrijke rol bij innovatie en de overheid stimuleert dit met diverse subsidies. Voor de R&D – projecten van uw bedrijf zijn daarom talloze subsidieregelingen beschikbaar. Ons team begeleidt u graag om de weg te vinden in dit woud aan subsidies. Zo kunt u zich focussen op de essentie: duurzame innovatie binnen uw onderneming!

Subsidiemogelijkheden

Bent u op zoek naar financiële mogelijkheden om een innovatief concept te realiseren? Van Draeckeburgh is bekend met ieder subsidieprogramma dat kan helpen het financiële risico gedeeltelijk weg te nemen.

Organisaties die zich bezig houden met energie-innovaties komen vaak in aanmerking voor grote subsidiebedragen: de Demonstratie energie- en klimaatinnovaties (DEI+), subsidieert pilot- en demonstratieprojecten binnen diverse thema’s op het gebied van duurzame innovatie.

De Hernieuwbare Energietransitie (HER+) subsidie richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen die CO2-reductie tot stand brengen. Het kan daarbij gaan om innovatie op het gebied van CO2-afvang en -opslag, opties voor duurzame warmteproductie en bijvoorbeeld waterstofproductie.

De categorieën van de HER+ zijn gelijk aan de categorieën binnen de SDE++ regeling.

De Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) verstrekt een subsidie aan industriële ondernemers die CO2-besparende maatregelen nemen waarvan de effectiviteit bewezen is. Wanneer u, als ondernemer, tegen te hoge investeringskosten aanloopt of als u een te lange terugverdientijd heeft ten opzichte van de investering (tenminste 5 jaar), dan kan de VEKI er mogelijk voor zorgen dat deze duurzame investering toch gedaan kan worden.

De VEKI verleent subsidie aan projecten op het gebied van energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuurvoorzieningen of overige CO2-reducerende maatregelen.

Bent u bezig met regionale ontwikkeling? Dan komt u misschien in aanmerking voor Interreg. Deze regeling is uitgeschreven door de Europese Unie en focust zich op innovatie, verduurzaming en initiatieven die bijdragen aan sociale inclusiviteit binnen de regio. Naast beleidsmakers en regionale overheden kunnen ook universiteiten, hogescholen en non-profit instellingen gebruik maken van deze cofinanciering.

Van Draeckeburgh adviseert u graag over de mogelijkheden voor uw project.

— Alle subsidieregelingen bekijken

Direct weten of u in aanmerking komt?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op +31 30 228 92 40


  VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

  Wij hebben al voor een groot aantal innovatieve projecten succesvol subsidie aangevraagd. Hierdoor kunnen wij ook voor uw project de slagingskans goed inschatten en u ondersteunen met de onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast kijken wij naar alle andere potentiële subsidieregelingen voor uw innovatie. Zo benut u de subsidiemogelijkheden optimaal.

  • Hoge slagingskans van maar liefst 96%
  • No cure, no pay
  • U bespaart tijd; onze specialisten begeleiden het hele proces, van analyse tot uitbetaling
  • Eén aanspreekpunt voor alle subsidieaanvragen

  — Meer over onze werkwijze en voordelen
  Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!